Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Biroja ēka Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Office building in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Sprince
Recenzents L.Pakrastiņš
Anotācija Profesionālā bakalaura studiju programmas Ģirta Būmaņa noslēguma diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un Konstrukciju institūtā un diplomdarbs sastāv no divām daļām pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Diplomdarba pētnieciskajā daļā tiek apskatīta betona agrās šļūdes eksperimentālā izpēte. Pētāmais betona sastāvs ir augstu īpašību betons. Zinātniskajā pētījumā noteiktas elastīgās un no laika atkarīgas deformācijas augstas īpašības betonā, kura sastāvā iekļautas polivinil alkohola (PVA) šķiedras. Pētījumā eksperimentāli tika noteikta betona agrā vecuma žūšanas šļūde pie pieliktiem spiedes spriegumiem un žūšanas rukums. Eksperimentālā pētījuma ietvaros tika izgatavoti trīs betona maisījumi ar atšķirīgu PVA šķiedru daudzumu. Izgatavotie paraugi tika pārbaudīti pie noteiktas konstantas temperatūras un mitruma līmeņa. Betona sastāviem tika noteikts elastības modulis dažādos agrā betona vecumos un salīdzināts ar kontroles sastāvu bez PVA šķiedrām. Rezultātā tika noteiktas šļūdes deformācijas betonam agrā vecumā un salīdzināta šķiedru ietekme uz šļūdes deformāciju attīstību. Tā kā augstu īpašību betons ir jauns betona veids ar nepietiekošu deformatīvo procesu izpēti, pētnieciskais darbs ļaus spriest par augstu īpašību betona deformatīvo darbību ilgstošas pieliktās slodzes iedarbībā. Inženierprojekts ir izstrādāts biroja ēkai Rīgā. Biroja ēka ir trīs stāvu ēka ar kopējo augstumu 11.540 m, kur atrodas biroja telpas, konferences zāle, kā arī ēdināšanas iestādes trešajā stāvā. Inženierprojekta ietvaros tiek aprēķinātas trīs galvenās nesošās konstrukcijas, kā arī izstrādāti to detalizēti rasējumi. Lai atrastu piemērotāko variantu, tiek veikts trīs dzelzsbetona pārsegumu tehniskiekonomiskais salīdzinājums. Projektā apskatīti arī principiālie inženierkomunikāciju risinājumi, siltināšanas un ugunsdrošības risinājumi, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, vides un darba aizsardzība, kā arī noteikta kopējā objekta tāme. Diplomdarbā izmantota zinātnieciskā literatūra, spēkā esošie Latvijas Standarti un būvnormatīvi, jaunākie būvniecības žurnāli un internetā pieejamā informācija. Apraksta daļas apjoms ir 171 lappuses, 26 tabulas, 48 attēli. Izmantoti 43 lieteratūras avoti un beigās pievienots 1 pielikums. Grafiskā daļa satur 9 A1 formāta rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi Agrā šļūde, PVA šķiedras, augstas stiprības betons, biroja ēka, dzelzsbetons
Atslēgas vārdi angļu valodā Early creep, PVA fibers, HPC, office building, reinforced concrete
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 11:41:48