Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma stratēģiskās attīstības modeļi starptautiskā tirgū
Nosaukums angļu valodā Models of Company Strategic Development in International Market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Profesore Nataļja Lāce
Anotācija Bigvava, R. Kompānijas Stratēģiskās Attīstības Modeļi Starptautiskajā Tirgū: Maģistra darbs/R. Bigvava, Elīna Gaile-Sarkane, profesore, ekonomikas doktors Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studentu departaments, maģistra programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 2013 p. 85. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 30 skaitļiem. Izmantotajā literatūrā ir 47 avoti. Maģistra darbs, galvenokārt, sastāv no 3 daļām: analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Analītiskā daļa tiek koncentrēta uz konkurenci starp IT uzņēmumiem starptautiskā līmenī. Piedevām, autors analizē stratēģiju lomu konkurencē un svarīgos veiksmes faktorus starp tautiskajā tirgū. Autore ir ievākusi visus statistiskos datus argumentu aizstāvēšanai šinī daļā. Teorētiskā daļa ir koncentrēta uz populārāko stratēģisko attīstības modeļu teoriju analīzi un lēmumu ietekmējošos faktorus uzņēmumā. Balstoties uz teoriju un pašas veikto izpēti, autore piedāvā 2 teorētiskus jauninājumus uzņēmuma stratēģijas attīstības modelis un faktori, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu uzņēmumā. Praktiskā daļa, galvenokārt, analīze somu starptautisko saziņas un informācijas tehnoloģiju korporāciju - Nokia. Pirmkārt, autore raksturo detalizēti Nokia uzņēmuma identitāti, kultūru, pašreizējo stratēģiju, finansiālo darbības rezultātu un produktu klāstu. Otrkārt, autore analizē uzņēmumu stratēģiski un finansiāli. Pēc pētījumiem autore nonāk pie secinājuma, ka stratēģijām ir liela loma Nokia uzņēmuma konkurētspējā. Beigās autors pielieto Nokia uzņēmumam divus jaunos modeļus, attīstītus disertācijas otrajā daļā, un sniedz ieteikumu, kādus uzlabojumus vajag veikt stratēģiski, lai sasniegtu panākumus starptautiskajā tirgū.
Atslēgas vārdi stratēģiskā attīstības modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic Management
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 15:09:27