Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tirdzniecības uzņēmuma finansiālā stāvokļa un nodokļu maksājumu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Corporate Financial Position and Analysis of Tax Payments for Trading Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Par diplomdarba tēmu tika izvēlēta tirdzniecības uzņēmuma finanšu stāvokļa un nodokļu maksājumu analīze. Pētījuma objekts tirdzniecības un būvniecības komercsabiedrība SIA Filtri LV. Diplomdarbā ir iekļautas 4 nodaļas, no kurām pirmajās divās nodaļās ir aprakstīta teorētiskā daļa, vienā tiek analizēti aprēķinātie rādītāji un pēdējā daļā ir izstrādāti priekšlikumi sabiedrības nodokļu sloga atvieglošanai. Diplomdarba pirmajā nodaļā ir izvērtēta analīžu metožu būtība, tas ir, tiek aprakstītas likviditātes metodes un formulas, maksātspējas rādītāji, kā arī bankrota teorētiskā iespējamība atbilstoši Altmaņa Z-skaitļa, Šorina un Voronovas bankrota analīzes metodēm. Otrajā darba nodaļā ir Latvijas Republikas nodokļu sistēmas apraksts, veikta nodokļu, to veidu un būtības izpēte. Trešajā nodaļā ir veikta uzņēmuma SIA Filtri.LV finansiālā stāvokļa analīze, nosakot uzņēmuma likviditāti, maksātspēju un bankrota teorētisko iespējamību īstermiņā. Pēdējā-ceturtajā nodaļā tiek analizēts un aprakstīts uzņēmuma nodokļa slogs uz dažādiem bilances posteņiem, proti, uz neto apgrozījumu, uz faktisko peļņu un absolūtais nodokļu slogs. Tika veikti sabiedrības nodokļu sloga aprēķini un izstrādāti priekšlikumu uzņēmuma SIA Filtri.LV nodokļu sloga samazināšanai. Pētījuma gaitā tika iegūts uzņēmuma SIA Filtri.LV finansiālā stāvokļa novērtējums, kas liecina, ka uzņēmums analizētajos pārskata gados - no 2009.gada līdz 2012.gadam ir uzlabojis savu finansiālo stāvokli un maksātspēju. Ja pirmajos gados uzņēmumam draudēja bankrots, tad jau 2011. un 2012.gadā (pēc abām bankrota pētāmajām metodēm) uzņēmumam bankrots nedraudēja. Analizējot uzņēmuma nodokļu slogu, tika konstatēts, ka sabiedrības absolūtā nodokļu slodze palielinās, kas ir izskaidrojams ar neto apgrozījuma pieaugumu katrā pārskata gadā. Uzņēmuma nodokļu parāds sasniedz vien 2 067 LVL, kas, ir neliels salīdzinot ar 2012.gada neto apdrozījumu. Autors ir izstrādājis un iekļāvis diplomdarbā 15 tabulas un 9 attēlus.
Atslēgas vārdi TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA UN NODOKĻU MAKSĀJUMU ANALĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Corporate Financial Position and Analysis of Tax Payments for Trading Company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2013 12:14:17