Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Reklāma un tās nozīme uzņēmējdarbībā”
Nosaukums angļu valodā „Advertising and its role in business”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autors: Eva Vikštrema Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Reklāma un tā nozīme uzņēmējdarbībā Bakalaura darba apjoms: 68 lpp, 16 tab., 20 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: vispārējā literatūra, mācību grāmatas, interneta resursi, žurnālu raksti un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izpētīta reklāmas nozīme uzņēmējdarbībā, reklāmas efektivitātes novērtēšanas metodes un iespējamie reklāmas līdzekļi. Iepazīta sabiedrības ar ierobežotu atbildību E-Lats vēsture, uzņēmuma mikro un makro vide, kā arī uzņēmuma darbība - sniegtie pakalpojumu un preces. Apskatīti SIA E-Lats pielietotie reklāmas līdzekļi, reklāmas aktivitātes, reklāmas izdevumi un uzņēmuma rentablitātes rādītāji, kā arī tika analizēta un novērtēta uzņēmuma reklāmas efektivitāte un tās ietekme uz uzņēmuma darbību. Efektivitātes uzlabošanai tika izstrādāts jauns reklāmas plāns ar reklāmas rīcības plānu, ar kura palīdzību noteikts aptuvenais reklāmas budžets. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vikštrema E. Reklāma un tā nozīme uzņēmējdarībā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga, RTU, 2013. 68 lpp.
Atslēgas vārdi Reklāma un tās nozīme uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Advertising and its importance in business
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 17:25:08