Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Konektoru tipa koka būvkonstrukciju ražotne"
Nosaukums angļu valodā "Connector type timber constructions factory"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Ā.Lapsa
Recenzents V.Štencels
Anotācija Darbs sastāv no divām daļām: bakalaura darba daļas un inženiera projekta daļas. Bakalaura darbs sniedz ieskatu par koka konstrukciju savienojumu veidiem, to attīstību un jaunākajām namdaru tehnoloģijām. Neskatoties uz to, ka kokapstrādes tradīcijas Latvijā ir sensenas un kokapstrādes ražotne ir plaši pārstāvētā joma valstī, tomēr kā jebkur var atrast kaut ko jaunu, vēl nebijušu. Koka elementu savienojumi ir komplicēti un daudzveidīgi savos risinājumos, bet tā kā koka konstrukciju drošums un efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no optimāli izvēlēta savienotājlīdzekļu veida un savienojuma konstruktīvā izpildījuma kvalitātes, tika izvēlēta bakalaura darba tēma, iepazīties ar inovatīvākajām savienojumu izgatavošanas tehnoloģijām, lai tālāk virzītu to ražošanu projektējamā kokapstrādes rūpnīcā. Darba gaitā tika izvirzīts mērķis izvērtēt visus iespējamos koka konstrukciju savienojumu veidus, nosakot efektīvākos, modernākos savienojumu veidus, kurus pielietot koka konstrukciju ražotnē. Darbā aptuvenā vēsturiskā secībā ir izpētīti un tehnoloģiski sistematizēti koka konstrukciju savienojumu veidi un to ražošanas tehnoloģiskie procesi. Autors sniedz savu savienojumu priekšrocību un trūkumu novērtējumu. Izdarot secinājumus, tiek pieņemts lēmums par konektoru tipa koka būvkonstrukciju ražotnes būvniecību, kurā tiks ražotas dažādas formas perforēto zoboto plākšņu kopnes un paralēljoslas kopnes tipa pārseguma sijas. Inženiera projekta daļā tiek izstrādāts projekts konektoru tipa būvkonstrukciju ražotnes ēkai, jo kokapstrāde tiek uzskatīta par vienu no perspektīvākajām tautsaimniecības nozarēm, ar kuru nodarbojas gandrīz visos Latvijas reģionos. Tā rada lielu konkurences spriedzi gan Latvijā, gan ārpus tās. Tā Latvijā ir arī potenciāls ilgtspējīgas attīstības un lauku teritoriju nodarbinātības veicināšanai, pilnveidojot kokrūpniecības nozari un virzot to uz dabas vērtību saglabāšanu un augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu, bez kuras nemaz nav iedomājama būvniecības nozares pastāvēšana. Nozares attīstībā nākotnē pats svarīgākais nosacījums ir konkurētspējīga produkta radīšana, ekonomiski izmantojot esošos dabas resursus, radot produktus, kas veiksmīgi var iekļauties produktu realizācijas tirgū. Tāpēc, izpētot savienojuma veidus, ir skaidrs, ka konkurētspējīgus produktus var radīt. Izgatavojot konstrukcijas ar tādiem savienojuma veidiem, izgatavošanā tiks ievērojami samazināts koksnes materiāla patēriņš, konstrukciju montāžas laiks, kā arī izgatavotās konstrukcijas pavērs neierobežotas arhitektoniskās un konstruktīvās iespējas būvniecībā. Darbā: 129 lpp. teksts, 62 attēli, 18 tabulas, 6 shēmas, 1 pielikumi un 41 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Konektoru tipa koka būvkonstrukciju ražotne
Atslēgas vārdi angļu valodā Connector type timber constructions factory
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2013 21:14:41