Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautiskās mobilitātes programmu realizācijas pilnveidošanas iespējas augstākajā izglītībā Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Improving Implementation of International Mobility Programs in the Field of Higher Education in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Lekt. Ģ. Freibergs
Recenzents Lekt. J.Priede
Anotācija Diplomdarba Starptautiskās mobilitātes programmu realizācijas pilnveidošanas iespējas augstākajā izglītībā Latvijā autore ir Inga Labsvīra. Diplomdarba mērķis ir novērtēt galvenās problēmas mobilitātes programmas realizēšanas procesā Latvijā, izvērtējot Rīgas Tehniskās universitātes programmas realizēšanas procesu un apzinot citu valsts augstāko izglītību institūciju problēmas. Darbs sastāv no trīs daļām un 7 nodaļām. Darba apjoms ir 63 lpp., bibliogrāfiskajā sarakstā ir 57 vienības. Darbā ir 22 attēli un 6 tabulas. Pirmajā daļā ir aprakstīts mobilitātes programmu nozīme Eiropas augstākās izglītības jomā, kā arī ir apzinātas nozīmīgākās mobilitātes programmas un veikta to izpēte. Tā pat apskatītas mobilitātes programmas attīstības tendences Eiropas Savienībā un raksturots to finansēšanas mehānisms. Otrajā daļā ir analizēts populārākās mobilitātes programmas Erasmus aktualitātes un finansēšanas mehānisms Latvijā. Trešajā daļā ir apskatītas Erasmus programmas attīstības tendences Rīgas Tehniskajā universitātē un analizēts programmas realizēšanas process un konstatētas problēmas. Problēmu konstatēšana balstās uz datu analīzi, autores personīgo pieredzi, kas iegūta strādājot Ārzemju studentu departamentā, studentu anketēšanas rezultātiem un intervijās gūtajiem rezultātiem. Rezultātā sniegti pamatoti secinājumi un priekšlikumi mobilitātes programmas realizācijas pilnveidošanai Rīgas Tehniskajā universitātē.
Atslēgas vārdi Erasmus programma
Atslēgas vārdi angļu valodā Erasmus programme
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 13:15:31