Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Modes zīmola X ieiešanas stratēģija Krievijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Fashion Brand"s X Entry Strategy into Russian Market
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs M.Ešmits
Recenzents I.Eglīte
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Sistemātiska tirgus atlase un internacionalizācijas stratēģijas izstrāde jaundibināmam modes uzņēmumam Līga Banga. Maģistra darbs pēta, kā jaundibināmi vai mazi un vidēji uzņēmumi var veikt sistemātisku un plānotu tirgu atlases procesu. Papildus sistemātiskam tirgu atlases procesam, maģistra darbs pievērš uzmanību veidam, kā starptautiskos tirgus iekaro born-globals. Born-globals ir mazi un vidēji uzņēmumi, kuri pievēršas starptautisko tirgu iekarošanai nekavējoties vai neilgi pēc tam, kad ir reģistrēta to darbības uzsākšana. Born-global stratēģijas veido zināmi elementi. Maģistra darbā tiek pievērsta uzmanību tiem elementiem, kuri varētu veicināt jaundibināma modes zīmola ārvalstu tirgu iekarošanu. Balstoties uz šiem elementiem ir izstrādāta zīmola internacionalizācijas stratēģija. Galvenie informācijas avoti ir akadēmiskās grāmatas, zinātniskie žurnāli, nozares ziņojumi, kā arī daļēji strukturētas intervijas ar nozares profesionāļiem. Maģistra darbā ietilpst 16 tabulas, 1 shēma, 4 diagrammas un 8 pielikumi. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi tirgu atlase, internacionalizācija, starptautiskie tirgi, born-globals, modes zīmols, jaundibināms
Atslēgas vārdi angļu valodā market selection, internationalization, international markets, born-global, fashion brand, start-up
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2013 14:24:53