Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu ietekme uz VAS „Latvijas Dzelzceļš” finansiālo darbību”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Tax Financial Activity of State Joint Stock Company “Latvijas Dzelzceļš””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Anotācija Diplomdarba tēma ir Nodokļu ietekme uz VAS Latvijas dzelzceļš finansiālo darbību. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt uzņēmuma Latvijas dzelzceļš finansiālo darbību un nodokļu maksājumus, veikt nodokļu sloga aprēķinus un noteikt, cik lielā apmērā nodokļi ietekmē dotā uzņēmuma finansiālo stāvokli, kā arī piedāvāt nodokļu optimizācijas iespējas un veikt atbilstošus secinājumus. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi: veikt VAS Latvijas dzelzceļš finansiālā stāvokļa un nodokļu sloga analīzi, analīzes pamatā izstrādāt priekšlikumus nodokļu optimizācijai. Darba pētījuma objekts ir VAS Latvijas dzelzceļš finansiālā stāvokļa rādītāji laika periodā no 2007. līdz 2011.gadam. Darba pētījuma priekšmets ir VAS Latvijas dzelzceļš gada pārskati par laika periodu no 2007. līdz 2011.gadam, kuri ir redzami pielikumos. Atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem ir izveidota diplomdarba struktūra. Diplomdarbs sastāv no četrām daļām: divām teorētiskām un divām praktiskām, kā arī secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Pirmā teorētiskā daļa ietver sevī Latvijas nodokļu sistēmas un VAS Latvijas dzelzceļš maksājamo nodokļu aprakstu, kā arī nodokļu sloga aprēķina metodes. Otrā teorētiskā daļa dod priekšstatu par finanšu analīzes metodēm un likviditātes, rentabilitātes koeficientiem. Trešajā, praktiskajā daļā ir veikta VAS Latvijas dzelzceļš finansiālā stāvokļa analīze pēc divām metodēm un likviditātes, rentabilitātes aprēķinu analīze. Ceturtajā daļā ir veikta nodokļu un nodokļu sloga analīze, ir izstrādāti priekšlikumi nodokļu optimizācijai. Diplomdarba apjoms ir 70 lappuses, kas satur 24 tabulas, 11 attēlus, 18 formulas. Darbam ir pievienoti 11 pielikumi. Diplomdarba izstrādei ir izmantoti 29 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi nodokļu slogs, finanšu analīze, "Latvijas dzelzceļš"
Atslēgas vārdi angļu valodā tax burden, finansial analysis
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 20:48:54