Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Augstākās izglītības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving personnel management in a higher education institution"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
Anotācija Diplomprojekts Augstākās izglītības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts izstrādāts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas Uzņēmējdarbība un vadīšana ietvaros. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta mērķis ir izvirzīt priekšlikumus personālvadības sistēmas pilnveidošanai, lai paaugstinātu augstskolas konkurent spēju un nodrošināt tās attīstību ilgtermiņā. Diplomprojekta apjoms ir 72 lpp, kas sevī ietver 19 tabulas, 36 attēlus un 9 formulas. Projektam ir 4 pielikumi. Darbā izmantots 22 literatūras avots. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek analizēti Vidzemes Augstskolas darbību ietekmējošie iekšējās un ārējās vides faktori, tās saimnieciskās darbība rezultāti, personāla sastāvs un personālvadības sistēma, konstatēti trūkumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti priekšlikumi personāla vadības sistēmas pilnveidošanas, reorganizējot augstskolas struktūru un ieviešot personāla motivācijas programmu. Tehnoloģiskajā daļā tiek pilnveidota esošā personāla datu bāze, kurā ir uzlaboti datu atlases un apstrādes rīki, kas ļauj efektīvāk izmantot cilvēk resursus. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizētas augstskolā esošās darba un darba vides sistēmas trūkumi, izstrādāti priekšlikumi to novēršanai.
Atslēgas vārdi Augstākās izglītības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resources management development project for higher education institutions
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 10:15:16