Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas nepieciešamība
Nosaukums angļu valodā Necessity of energy efficiency improvement in dwelling houses
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.ing. Oskars Caune
Recenzents Mg.ing. Armands Auziņš
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir izvērtēt dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas nepieciešamību, aplūkot enerģijas taupīšanas veidus un alternatīvās iespējas. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbam ir izvirzīti sekojoši veicamie uzdevumi: 1)apkopot un analizēt informāciju par dzīvojamo māju energoefektivitātes nepieciešamību un tās uzlabošanas iespējām; 2)analizēt dzīvojamās ēkas esošo stāvokli un energoefektivitātes uzlabošanas iespējas; 3)analizēt energoefektivitātes pasākumu ieguvumus; 4)izstrādāt secinājumus un priekšlikumus, un rekomendācijas veicamajiem ēkas rekonstrukcijas darbiem. Darbs sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā tiek definēts dzīvojamo māju energoefektivitātes raksturojums. Energoefektivitātes pasākumu kopuma apraksts. Otrā nodaļa tuvāk iepazīstina ar SIA Rīgas namu pārvaldnieks iecirkni Jugla un to konkurētspēju tirgū. Autore pētīja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Silciema iela 7, Rīgā, kā arī tika aprēķinātas komplekso renovāciju izmaksas un siltumenerģijas ietaupījums. Toties trešā nodaļa ir veltīta tehnoloģiskajai daļai, kurā tiek pētīti logu un fasāžu tehniskie risinājumi. Ceturtā daļa ir atvēlēta darba un dabas aizsardzības pasākumiem. Piektajā daļā grafiskajā daļā ir veikts apkopojums par diplomprojetā ievietotajiem attēliem un tabulām. Darbs sastāv no 70 lapām, 6 tabulām, 18 attēliem un 27 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas nepieciešamība
Atslēgas vārdi angļu valodā Necessity of energy efficiency improvement in dwelling houses
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 11:10:18