Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā The Project of Perfection of a Trading Company Performance
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asist., Mg.oec. V. Šatrevičs
Recenzents Doc., Dr.sc.ing. G. Kozaka
Anotācija Diplomprojekta autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras students Vilis Paukšte Diplomprojekta vadītāja: Mg.oec Vladimirs Šatrevičs. Diplomprojekta temats: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana. Diplomprojekta struktūra: 67 lapa, 5 daļas, 16 tabulas, 62 attēli, 16 formulas, 1 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: 25 literatūras avoti, t.sk. vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi, lekciju materiāli, statistikas dati un dažādi nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir iekļauts uzņēmējdarbības, nozares, uzņēmuma darbības raksturojums un organizatoriskā struktūra. Tika veikta uzņēmuma SVID un finanšu rādītāju analīze, ar kuras palīdzību tika izvērtēts sabiedrības finansiālais stāvoklis. Pēc analīzes veikšanas, tika noskaidrotas problēmas, kas kavē uzņēmuma veiksmīgu turpmāko darbību, kuru risināšanai tika izteikti trīs priekšlikumi. Projekta daļā tika apskatīti izteiktie priekšlikumi, kā pilnveidot uzņēmuma darbību: attīstot esošo uzņēmuma bāzi; likvidējot esošos veikalus un atverot veikalu-noliktavu; izzinot klientu viedokli par uzņēmuma iespējamajām izmaiņām. Tika izvērtētas to ieviešanas iespējas un iespējamie uzņēmuma ieguvumi no to realizēšanas. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīts uzņēmuma interneta veikala, kurš veidots uz jau esošās mājaslapas bāzes, izveides process, kā uzņēmuma darbības pilnveidošanas solis. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta uzņēmuma darba vides iespējamo riska faktoru ietekme uz darbiniekiem. Un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns 2013. gadam, kurā iekļauts tam nepieciešamo finanšu ieguldījumu aprēķins. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Paukšte, V. Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana: Diplomprojekts / Vadītājs: Šatrevičs, V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013 90 lpp.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā The project of Perfection of a Trading Company Performance
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 14:50:13