Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Projektu vadības kvalitātes uzlabošanas iespēju analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Project Management Quality Improvement Options
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
Recenzents Dr. math. Vineta Minkēviča
Anotācija Projekta vadības kvalitātes jautājums ir aktuāls daudziem, gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem visā pasaulē. Šī problēma var būt atrisināta, ieviešot uzņēmumā vadības kvalitātes standartu, metodoloģiju un izmantojot pasaules projektu vadības labās prakses. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt un apkopot ieteikumus projektu vadības kvalitātes uzlabošanai nelielos informācijas tehnoloģiju uzņēmumos. Ieteikumi un vadlīnijas ir apkopoti no projektu vadības kvalitātes standartiem, projektu vadības metodoloģijam un labo prakšu piemēriem. Uzsvars ir likts tieši uz projektu pārvaldības kvalitāti. Darbā ir apskatīti projekti vadības kvalitātes standarti ISO 9001:2008, CMMI-DEV un LVS65 96, projektu vadības metodoloģijas PMBOK, PRINCE2, MPMM, RUP un MFS, kā arī, tika apskatītas projektu vadības labās prakses. Ir novērtēta projektu vadības kvalitāti uzņēmuma esošajos projektos, identificētas 28 projekta vadības kvalitātes problēmas. Informācija no standartiem, metodoloģijam un labām praksēm ir izanalizēta un apkopota ieteikumu sarakstā. Katrai identificētai problēmai ir atrasti vairāki risinājumi no ieteikumu saraksta. Maģistra darbā izstrādāta labā prakse var tikt izmantotā nelielos uzņēmumos, kuriem nav projektu vadības kvalitātes standarta. Projektu daļa ir apskatīts projekts - tiešsaistes sporta portālā Betswedo izstrāde. Darba apjoms - 105 lpp., 4 attēli., 14 tabulas, 37 literatūras avoti, 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Projektu vadības kvalitāte, projektu vadības kvalitātes uzlabošana, ieteikumu saraksts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management quality, project management quality improvement options, recomendations
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 10:15:45