Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Finanšu risku pārvalde farmaceitiskajā uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Financial risk management in a pharmaceutical company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts par tēmu "Finanšu risku pārvalde farmaceitiskajā uzņēmumā". Kopumā, farmaceitiskajos uzņēmumos, riskiem ir ierobežotas izredzes. Nekad, iepriekš, efektīvā uzņēmējdarbības risku pārvaldība nebija tik būtiska pozitīvo, drošu rezultātu sasniegšanā un korporatīvas reputācijas paaugstināšanas jomā. Farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmumā finanšu riskiem ir otrās šķiras nozīme, taču to novērtēšana un uzraudzība ir viena no aktuālākajām problēmām finanšu vadītāju praksē. Pirms pieņemtu kādu finansiālo lēmumu uzņēmumam ir svarīgi veikt finanšu stāvokļa analīzi pēc riska kritērija. Šī pētījuma rezultātā iegūta informācija var palīdzēt noteikt ierobežojumus, izvēloties finanšu stratēģiju. Savukārt, tas var nodrošināt uzņēmuma visoptimālāko attīstības veidu, kurš atbilst ārējās un iekšējās vides iedarbības nosacījumiem. Katrā ziņā, jebkura kompānija, farmaceitiskais uzņēmums nav izņēmums, saskaras ar nepieciešamību pārvaldīt finanšu riskus. Šis jautājums nevar būt ignorēts, ja uzņēmums plāno turpināt pelnīt spējīgu darbu tirgū. Maģistra darba objekts ir farmaceitiskais uzņēmums akciju sabiedrība Olainfarm, maģistra darba priekšmets ir akciju sabiedrības Olainfarm finanšu risku pārvaldības attīstība. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt finanšu risku pārvaldību farmaceitiskajā nozarē un piedāvāt to optimizācijas veidus. Maģistra darba hipotēze ir: Finanšu risku pārvaldība ļauj saglabāt un palielināt uzņēmuma vērtību. Darbs ir strukturizēts trīs sadaļās. Darba analītiskā apskata daļā ir dots farmaceitiskās nozares vispārīgais raksturojums un tās tendences ārvalsts tirgū un Latvijas ekonomikā, kā arī ir pārskatīta risku izpaušanās farmaceitiskajā nozarē. Darba lietišķā pētījuma daļa satur finanšu risku pārvaldības teorētiskus aspektus, proti, būtību, mērķus un funkcijas, kā arī finanšu risku klasifikāciju. Tās ietvaros ir raksturota risku vadības organizēšana atbilstoši ISO 31000 starptautiskajiem standartiem un ir dots priekšstats par jauno risku pārvaldības domāšanas pieeju - risk intelligence uzņēmums. Darba projekta daļā ir raksturota AS Olainfarm organizācija, veikta finanšu stāvokļa analīze un risku specifiku un to risku pārvaldes esoša stāvokļa apraksts. Darba noslēgumā tiek piedāvāta finanšu risku novērtēšanas uz finanšu pārskata pamata un ar analītiskās hierarhijas metodes izmantošanu. Pēdējā šīs daļas sadaļā ir piedāvāti finanšu risku uzlabošanas paņēmieni un iespējama AS Olainfarm finanšu risku pārvaldības programma. Projekta efektivitātes novērtējums rada priekšlikumu, ka, pateicoties finanšu risku pārvaldības programmas ieviešanai un risku speciālistu piesaistīšanai, AS Olainfarm ekonomiskā pievienotā vērtība varētu palielināties par 1,95 milj. Ls. Tas nozīmē, ka efektīvā finanšu risku pārvaldība ļauj saglabāt un palielināt uzņēmuma vērtību. Maģistra darba praktiskās un teorētiskās vērtības ir šādas: izdarīti secinājumi un priekšlikumi var tikt izmantoti šīs darba tēmas turpmākajos teorētiskos un praktiskos pētījumos, kā arī ir parādīta iespējama jauna riska pārvaldes domāšanas (risk intelligence) uzņēmumam. Darbs var tikt izmantots kā informatīvais materiāls, lai gūtu priekšstatu par farmaceitiskās nozares stāvokli ārvalstīs un Latvijā, kā arī, lai iepazītos ar finanšu risku pārvaldības būtību un iespējām.
Atslēgas vārdi risks, finanšu risku pārvaldība, farmaceitiskā nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā risk, financial risk management, pharmaceutical industry
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 19:47:54