Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Latvijas komercbanku attīstība pēc neatkarības atjaunošanas”
Nosaukums angļu valodā „Development of Latvian commercial banks after regaining independence”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Evelīna Nagajeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesors Juris Saulītis Bakalaura darba temats: Latvijas komercbanku attīstība pēc neatkarības atjaunošanas Bakalaura darba apjoms: 60 lpp., 17 tab., 20 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un mācību literatūra, zinātniskie raksti, valsts statistikas dati un interneta resursi. Literatūras sarakstā iekļauti 23 avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Banku sistēma ir svarīgs ķēdes posms valsts tautsaimniecībā līdz ar to darba gaitā tika pētīta un analizēta Latvijas komercbanku attīstība pēc neatkarības atgūšanas, kurā bija izzinātas banku attīstības problēmas un šķēršļi, to galvenie rašanās iemesli, kā arī to pārvarēšanas ceļš. Pētīšanas un analīzes rezultātā atklājās, ka banku sistēmas attīstībā Latvijā bija gan strauja attīstība, gan krituma brīži. Bet neskatoties uz to, Latvijas komercbanku sistēma ir diezgan labi attīstīta. Darbs sastāv no 3 daļām: 1. daļa analītiskā daļa, kurā tiek aprakstīta komercbanku būtība, funkcijas, to darbība un uzdevumi; 2. daļa un 3. daļa pētnieciskā daļa, kurā tiek pētīta un analizēta Latvijas komercbanku attīstība un darbība pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un Latvijas komercbanku attīstība pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nagajeva E. Latvijas komercbanku attīstība pēc neatkarības atgūšanas. Bakalaura darbs/Zinātniskais vadītājs Saulītis J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. - 60 lpp.
Atslēgas vārdi Latvijas komercbanku attīstība pēc neatkarības atjaunošanas
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Latvian commercial banks after regaining independence
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2013 08:55:58