Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of State Social Insurance Contributions”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarbs Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu analīze - Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2013. Diplomdarba mērķis ir izpētīt pēc kādiem principiem veidojas sociālā apdrošināšana Latvijā, kādi sociālās apdrošināšanas veidi pastāv, kādiem nolūkiem jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un to lomu valsts ekonomikā un sabiedrībā. Diplomdarbs kopumā sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā veikts valsts sociālās apdrošināšanas vispārīgs raksturojums to būtība, veidi, jēdziens, pamatelementi un tiesiskais regulējums, kā arī sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā. Otrajā nodaļā apskatīta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu būtība to veidi, likmes, noteikšanas un aprēķināšanas kārtība, kā arī iemaksu objekti. Trešajā nodaļā veikta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu un budžeta ieņēmumu analīze, kā arī sociālo iemaksu ietekmējošo faktoru analīze. Veicot sociālās apdrošināšanas iemaksu analīzi, par pamatu tika emti statistikas dati par laika periodu no 2001. gada līdz 2013. gadam, kas bija pieejami Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas, Latvijas Republikas Labklājības Ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieēmumu dienesta un Latvija statistikas mājas lapā. Darba nobeigumā ir secinājumi un izstrādātie priekšlikumi par atklātajām darbā problēmām. Dilpomdarba apjoms ir 61 lappuses, tās satur 7 tabulas, 7 attēlus, klāt ir 2 pielikumi. Darba sastādīšanai tiek izmantoti 31 informācijas avoti. Diplomdarbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas un ārzemju autoru grāmatas un interneta resursi.
Atslēgas vārdi Sociālā apdrošināšana, sociālās apdrošināšanas iemaksas, iemaksu likme, pabalsts, budžeta ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Social Insurance, Social Insurance Contributions, Contribution rate, benefit, budget incomes
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 12:12:51