Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide uzņēmumā "Kafijas pauze"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the Company "Kafijas pauze"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec. Maira Sapata
Anotācija Dvinska S. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide uzņēmumā Kafijas pauze: Maģistra darbs / S. Dvinskaa, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp. Tajā iekļauti 26 attēli, 2 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, angļu un krievuvalodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir samazināt uzņēmuma izmaksas, pilnveidojot kvalitātes vadības sistēmu. Veicot kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi, tiks samazinātas kvalitātes izmaksas. Darba Teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām, kurās raksturotas likumdošanas normas, kvalitātes vadības sistēmas, kā arī pilnveidesmetodes un rīki. Darba Analītiskā daļa sastāv no 3 nodaļām, kuras ietver uzņēmuma Kafijas pauze raksturojumu, darbības analīzi, uzņēmuma struktūru un procesus, iekšējo un ārējo vidi, kā arī saimnieciskās darbības rādītājus. Pētījumā pielietoti dažādas kvalitātes metodes SVID analīze, Delfi metode u.c. Ar to palīdzību tika noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, kā arī būtiskākās kļūmes un citi trūkumi, kuri ir jāpilnveido. Darba Praktiskā daļa sastāv no 4 nodaļām. Tajās ir izstrāti dažādi priekšlikumi, lai novērstu dažādus kļūmju cēloņus un uzlabotu produktu un apkalpošanas kvalitāti.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadība; cēloņu un seku diagramma; delfi metode; pārtikas ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management; cause and effect diagramm; delphi method; food production
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 16:02:57