Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Ārzonu darbības analīze un to izmantošanas perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Offshore Perfomance Analysis and Prospects for Their Use in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Lekt. O.Bogdanova
Recenzents Doc. A.Auziņa - Emsiņa
Anotācija Anotācija Natālijas Iļuhinas maģistra darbam Ārzonu darbības analīze un to izmantošanas perspektīvas Latvijā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba ietvaros tiek pētīti jautājumi, kas saistīti ar ārzonu uzņēmumu darbības principiem, to izmantošanu starptautiskajā komercdarbībā, nodokļu optimizēšanu starptautisko tirdzniecības darījumu veikšanā, potenciālo labumu gūšanu no sadarbības ar tām un patiesā labuma guvēja noteikšanas problemātiku. Pētījuma aktualitāte ir pamatota ar to, ka pēdējos gados arvien lielāks uzņēmumu skaits sāk izmantot ārzonu shēmas nodokļu optimizēšanai, veidojas starptautiskā konkurence piesaistot investīcijas un uzņēmējdarbības optimizēšanā. Darba pirmajā daļā tiek aplūkota ārzonu būtība, kompāniju veidi un īpatnības, kā arī Latvijas Republikas likumdošana attiecībā uz ārzonām. Otrajā daļā tiek analizēta ārzonu nozīme valstu tautsaimniecībā, kā arī ārzonu uzņēmumu praktiskā izmantošana. Darba trešajā daļā tiek izstrādātas rekomendācijas uzņēmējiem un valstij sadarbībai ar ārzonām, kā arī izvērtētas tādas sadarbības perspektīvas. Maģistra darba pētījuma objekts ārzonu uzņēmumu izmantošana starptautiskajā uzņēmējdarbībā nodokļu optimizēšanai un to izmantošanas perspektīvas Latvijā. Pētījuma priekšmets iespējamo labumu noteikšana valstij un ārzonu izmantošanas perspektīvas nodokļu optimizēšanai Latvijā. Maģistra darba mērķis ir, pētot jautājumus par ārzonu uzņēmumu darbības principiem, to izmantošanu starptautiskajā uzņēmējdarbībā un analizējot to nozīmi gan pasaules, gan Latvijas tautsaimniecībā, izstrādāt priekšlikumus valstij un uzņēmējiem par ārzonu izmantošanas perspektīvām. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: Raksturot ārzonu uzņēmuma izveidošanas mērķus un galvenos uzdevumus, aprakstot ārzonu uzņēmumu darbības jomas un klasificējot tos pēc galvenajiem darbības veidiem. Izpētīt ārzonu uzņēmumu statusu Latvijas Republikas normatīvo aktu izpratnē, noskaidrot galvenos principus, kas jāņem vērā Latvijas uzņēmējiem, izvēloties valsti ārzonu kompānijas dibināšanai. Izpētīt, kāda nozīme ir ārzonām pasaules un arī Latvijas tautsaimniecībā. Izpētīt ārzonu aktuālo problemātiku, saistīto ar galējā labuma guvēja noteikšanas grūtībām. Noteikt iespējamus labumus, kādus valsts un uzņēmēji var gūt no sadarbības ar ārzonām. Darbā ir 3 nodaļas, 94lpp., 27 attēli, 3 tabulas, 61 bibliogrāfiskā saraksta vienība, 4 pielikumi uz 10 lpp.
Atslēgas vārdi Ārzona, nodokļi, nodokļu optimizēšana, tautsaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā offshore, taxes, tax optimization, economy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 06:38:11