Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Laika pārvaldība projektu un izmaiņu vadībā
Nosaukums angļu valodā Time Management in Projects and Change Management
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Aleksandrs Čurkovs
Recenzents Dr. math. Vineta Minkēviča
Anotācija Maģistra darbā ir pētīta laika pārvaldības problēma projektu un izmaiņu vadībā no projekta vadītāja skata punkta. Maģistra darba mērķis ir laika pārvaldības pieeju izpēte projektu un izmaiņu vadībā, ņemot vērā MVU (mazu un vidēju) uzņēmuma funkcionēšanas specifiku. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt laika pārvaldības pieeju būtību; 2. Veikt pieeju salīdzinošu analīzi; 3. Izpētīt laika pārvaldības procesu automatizācijas rīku funkcionālās iespējas; 4. Izstrādāt ieviešanas projektu laika pārvaldības rīka izmantošanai uzņēmuma projektu un izmaiņu vadībā. Maģistra darba struktūru veido 4 nodaļas. Pirmās divas nodaļas veido maģistra darba teorētisku laika pārvaldības pieeju un laika pārvaldības procesu automatizācijas rīku funkcionālo iespēju analīzi. Trešā un ceturtā nodaļa veido maģistra darba praktisko 1C: Dokumentu aprites 8 PROF rīka funkcionālo iespēju izpēti un laika pārvaldības projekta izstrādi un ieviešanu uzņēmumā Smart Business Solutions. Rezultātā tiek palielināta laika pārvaldības efektivitāte uzņēmumā salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem. Darba apjoms - 77 lpp., 25 tabulas un 19 attēli.
Atslēgas vārdi Laika pārvaldība projektu un izmaiņu vadībā, projekts, 1C, Smart Business Solutions
Atslēgas vārdi angļu valodā Time Management in Projects and Change Management, project, 1C, Smart Business Solutions
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 14:25:28