Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Prāmju satiksmes attīstības perspektīvas Ventspils ostā”
Nosaukums angļu valodā „Prospects for developing ferry services in the port of Ventspils"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Anotācija Bakalaura darba autore: Aiva Cielava Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. J. Kuškins Bakalaura darba temats ir „Prāmju satiksmes attīstības perspektīvas Ventspils ostā”. Darba apjoms ir 54 lpp, 8 tabulas, 13 attēli un 2 pielikumi. Bakalaura darba uzdevumi, pamatojoties uz literatūras un datu avotiem, analizēt prāmju attīstības tendences Ventspils ostā, izpētīt prāmju satiksmi Baltijas jūrā un veikt SVID analīzi attiecībā uz prāmju pārvadājumiem. Bakalaura darba izstrādei izmantota ekonomiskā literatūra, Eiropas Komisijas izdotās direktīvas, interneta adreses, pētījumi un statistiskā informācija. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskā apskata daļa un analītiskā daļa. Teorētiskajā apskata daļā tiek pētīti jūras ostas vispārējs raksturojums, transporta nozīme, pasažieru pārvadājumi, prāmju pakalpojumu raksturojums, veidi un pieprasījums, kā arī tiek aplūkoti dažādi normatīvie akti attiecībā uz jūras transportu. Analītiskajā daļā tiek analizēti Ventspils ostas patreizējā situācija prāmju pārvadājumos, apskatīta situācija pārējās Latvijas ostās, prāmju pārvadājumu savienojumi Baltijas jūrā, aplūkotas nākotnes iespējas prāmju pārvadājumos un veikta SVID analīze. Bakalaura darbā iegūtie rezultāti izmantojami, lai novērtētu prāmju attīstības perspektīvas nākotnē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Cielava A. Prāmju attīstības perspektīvas Ventspils ostā: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Kuškins J. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2013.- 54 lpp.
Atslēgas vārdi Prāmju satiksmes attīstības perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā Prospects for developing ferry services
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 13:37:04