Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas procedūru piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MKP”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Procedures Application at Daugavpils Freight Station in Customs Control Point”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs O.Živuhina, Daugavpils preču stacijas MKP vecākā muitas uzraudze
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autors: Vjačeslavs Šarkels. Darba tēma: Muitas procedūru piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MKP. Darba zinātniskais vadītājs: Olga Živuhina. Darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām un nobeiguma. Darbs satur 75 lappuses, 19 attēlus, 5 tabulas, 13 pielikumus. Par darba izstrādāšanas pamatu noderēja 39 zinātniskie avoti, likumdošana, Daugavpils preču stacijas MKP statistika un praksē iegūtais materiāls. Diplomdarbā ir apskatīta Daugavpils preču stacijas muitas darbības sfēra, darba procesa organizācija, muitas procedūru noformēšanas īpatnības, kravu fiziskās kontroles veikšana, kā arī analizēti muitas procedūru un nodokļu rezultāti. Veikto secinājumu pamatā izstrādāti priekšlikumi darba uzlabošanai un piedāvāti risinājumi nepilnību novēršanai muitas kontroles punktā. Īpaša nozīme tika pievērsta muitas procedūru raksturojumam MKP Daugavpils preču stacijā: dzelzceļa kravu noformēšanas specifikai, muitas pārbaužu veikšanai, riska faktoru izvērtēšanai, kā arī muitas kontroles veidiem. Darba mērķis: analizēt muitas procedūru noformēšanu Daugavpils preču stacijas muitas kontroles punktā. Diplomdarba pētījumu pamatā ietilpst analīze, salīdzināšana un zinātniskās pozīcijas ar statistikas datu izmantošanu. Darbs ir izklāstīts ar teorijas un praktisko zināšanu savienošanu un zinātnisko materiālu pielietošanu. Darbs var tikt rekomendēts muitas, valsts pārvalžu iestāžu amatpersonām un privātuzņēmumu darbiniekiem.
Atslēgas vārdi Muita, proceduras, statistika, krava, nodokli.
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs, procedures, statistics, cargo, taxes.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 10:10:15