Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Turcijas dalība Muitas Savienībā un tās ietekme uz Turcijas tirgu
Nosaukums angļu valodā Turkey’s Custom Union Membership and its Affects on Turkish Economy
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asociētā Profesore Liene Ādamsone
Recenzents Doktors Konstantins Kozlovskis
Anotācija Adir N.E., Turcijas Muitas Savienības līgums un tā ietekeme uz Turcijas ekonomiku: Maģistra darbs/ N.E. ADIR, Liena Adamsone, assoc. prof.- Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studentu departaments, maģistra programma Uzņēmējdarbība un vadība 2013.-p. 76. Šis maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Maģistra darbs, galvenokārt, sastāv no trīs daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Darbā tika izmantota ekonomiskā un mācību literatūra un interneta resursi. Autors, galvenokārt, analizē Eiropas Savienību (ES) - Turcijas Muitas savienības darbību, pamatojoties uz tehniskām analīzēm un risina jautājumu par muitas līguma ekonomisko ietekmi uz Turcijas ekonomiku. Analītiskajā daļā autors aplūko un analizē Muitas savienību un ar to saistītās definīcijas un terminus, kā piemēram, kopējais tirgus, ekonomiskā integrācija, brīvās tirdzniecības zona. Turklāt, tiek uzsvērta Turcijas pievienošanās Muitas zonai un tā negatīvā ietekme uz Turcijas ekonomiku. Ņemot vērā šo pievienošanos, autors darbā apskatīja pirmos līmeņus saistībā ar Muitas savienību, kā arī tā vēsturisku fonu, analizējot sabiedrības reakciju. Teorētiskajā daļā autors pauž Muitas savienības negatīvo ietekmi Turcijas ekonomiku un aplūko arī positīvos aspektus. Turklāt autors padziļināti aplūkojis statiskos un dinamiskos efetus t.sk. patēriņu, konkurenci, tehnoloģijas. Praktiskajā daļā autors uzsver ES ārējās tirdzniecības līgumus un to postošās sekas uz Turcijas ekonomiku. Konkrētāk, Turcija upurē savu ekonomiku attiecībām ar Trešās pasaules valstīm. Turklāt, tas negatīvi ietekmē Turcijas eksportu, galvenokārt, tekstilizstrādājumiem, kas ir Turcijas augstākā eksporta nozare. Tiek secināts, ka Turcijai nepieciešams pārskatīt Muitas savienības biedrību, ņemot vērā tirdzniecību starp 3-šās puses valstīm. Maģistra darba galvenie uzdevumi: Noteikt Muitas Savienības negatīvo ietekmi uz Turcijas valsts ekonomiku galvenokārt tekstilizstrādājumu nozarē; Noteikt nepilnības tirdzniecībā ar3-šās puses valstīm; zpētīt Muitas Savienības ekonomiskās sekas kopš 1996. gada; Noteikt kā brīvās tirdzniecības līgums negatīvi ietekmē Turcijas valsts ekonomiku; zpētīt iespējamos draudus tekstila uzņēmuma Aksa Akrilik A.S. attīstībai.
Atslēgas vārdi Turcijas Muitas Savienības līgums un tā ietekeme uz Turcijas ekonomiku
Atslēgas vārdi angļu valodā Turkeys Customs Union Agreement and Its Effects on Turkish Economy
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 15:37:50