Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Sazarotu multihromoforu pirmās molekulārās hiperpolarizējamības pētījumi
Nosaukums angļu valodā Studies of first molecular hyperpolarizability of branched multichromophores
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. hab. chem. V.Kampars
Recenzents Dr. chem. K.Balodis
Anotācija Bakalaura darbā apskatītas eksperimentālās grūtības hiperreleja izkliedes eksperimentā, pētot vielas ar ievērojamu divfotonu fluorescenci. Tika pētīta molekulāra līmeņa otrās kārtas nelineāri optiskā (NLO) aktivitāte trifenilamīna atvasinājumiem ar dažādu 1,3-indāndionilidēngrupu saturošo zaru skaitu, tanī skaitā salīdzinājumā ar analoģiska N,N-dimetilanilīna atvasinājuma un plaši pazīstama NLO hromofora DANS aktivitāti. Literatūras apskatā apskatīta pirmās hiperpolarizējamības () atkarība no savienojuma struktūras, eksperimentālās metodes tās noteikšanai un to iespējamie apgrūtinājumi. Pētījumā tika secināts, ka nanosekunžu kārtas impulsu ierosmei sinhrodetekcija un atdalīšana pēc spektrālā platuma neļauj iegūt korektas pirmās hiperpolarizējamības vērtības, kā arī salīdzināta difenilaminogrupas un dimetilaminogrupas ietekme uz vērtību savienojumu pāra robežās. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 100 lpp. Darbs satur 23 attēlus, 5 tabulas, un tajā izmantoti 176 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi hiperreleja izkliede, trifenilamīns, 1,3-indāndions, sazaroti NLO hromofori, eksperimenta metodika
Atslēgas vārdi angļu valodā hyper-Rayleigh scattering, triphenylamine, 1,3-indandione, branched NLO chromophores, experiment met
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 09:43:46