Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas iespējas pakalpojumu nozarē Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities for Business Environment Development in the European Union Service Industry”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Velga Ozoliņa
Recenzents Doc.Astra Auziņa-Emsiņa
Anotācija Andreja Putiļina maģistra darbam Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas iespējas pakalpojumu nozarē Eiropas Savienībā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir, izpētot Eiropas Savienības iekšējo tirgus un tā sniegtas priekšrocības, izstrādāt priekšlikumus brīvas pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vienkāršošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļa ir raksturots iekšējais pakalpojumu tirgus ES, apkopota brīvība veikt uzņēmējdarbību ES un instrumenti brīvai pakalpojumu apritei un uzņēmējdarbības veicināšanai ES. Otrajā daļa, balstoties uz izstrādāto uzņēmējdarbības vides analīzes modeli, ir analizēta Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide. Trešajā daļā, balstoties uz izstrādāto Eiropas Savienības vienas pieturas aģentūrās valodu pieejamības novērtēšanas modeli, ir novērtēta valodu pieejamība VPA mājas lapās un, balstoties uz novērtēšanas rezultātiem, ir izstrādāti valodu daudzveidību veicināšanas priekšlikumi, ka rezultātā vienkāršosies pārrobežu uzņēmējdarbības veikšana un pakalpojumu sniegšana ES. Ka arī ir izstrādāti SOLVIT koordinācijas centru atpazīstamības veicināšanas pasākumi, ka rezultāta gan dalībvalstīm, gan Eiropas Komisija būs vairāk informācijas par pastāvošiem šķēršļiem ES iekšēja pakalpojumu tirgū un iespēja ātrāk tos novērst, vienkāršojot pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanu. Maģistra darba apjoms ir 81 lappuse, kas ietver 30 attēlus un 12 tabulas. Darba izstrādei ir izmantots 51 informācijas avots, kas ir iekļauti bibliogrāfiskajā sarakstā.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbības vide, pakalpojumu nozare, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā business environment, services industry, European Union
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 12:43:26