Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas tekstila nozares uzņēmumu eksporta mārketinga stratēģijas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Development of the Export Marketing Strategy for the Latvian Textile Industry Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ivars Pucens
Recenzents Lekt. Normunds Rudzītis
Anotācija Maģistra darbu Latvijas tekstila nozares uzņēmumu eksporta mārketinga stratēģijas pilnveidošana maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studejošā Anna Steļmačenoka. Tēmas aktuālitāti nosaka tas fakts, ka Latvijas tekstila nozare ir eksporta orientēta, veidojot eksporta apjomu ap 85% no kopējās nozarē saražotās produkcijas un arvien lielākā konkurencē ar lēto izmaksu valstīm šajā nozarē prasa Latvijas uzņēmumiem efektīvas eksporta mārketinga stratēģijas izstrādi un pilnveidošanu atkarībā no tigus tendencēm. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt uzņēmuma eksporta mārketinga stratēģijas pilnveidošanas modeli, balstoties uz Latvijas un ES tekstila nozares uzņēmumu ārējo ekonomisko aktivitāšu un tirgus analīzi. Maģistra darbs satāv no trim daļām. Tā maģistra darba teoretiskajā daļā tiek apskatīti uzņēmuma eksporta mārketinga stratēģijas teoretiskie aspekti, tiek definēta eksporta stratēģija, tās būtība un nepieciešamība, galvenie ieguvumi un grūtības no eksporta stratēģijas īstenošanas, kā arī apskatīts tās saturs un to ieteksmējošie faktori. Analītiskajā daļā tiek aplūkota tekstila nozares situācija un tendences ES tirgū, novērtētas Latvijas tekstila nozares īpašības un eksporta dati, kā arī attīstības virzieni un to ietekmējošie faktori. Praktiskā pētījuma daļā veikta SIA Mežroze darbības analīze, sadarbības partneru un to ietekmes uz kopējo uzņēmuma eskportspēju novērtējums, sortimenta pētījums un tā priekšrocības starptautiskajā tirgū, kā arī izstrādātas šo faktoru uzlabošanas iespējas. Tuklāt šajā nodaļa identificēts eksporta mērķtirgus, kuram ir lielāks potenciāls un uzņēmuma interese palielināt ekporta apjomu un uz tā pamata izstrādāts tirgus apgūves plāns. Rezultātā izstādāto rīcības plānu Vācijas tirgu apgūšanai un paplašināšana var izmantot jebkurš Latvijas tekstila nozares uzņēmums, kura mērķis ir palielināt eskporta apjomu uz Vācijas tirgu. Tuklāt, arī piedāvāts B2B zīmolu attīstības modelis var būt izmantots un īstenots neatkarībā no Latvijas tesktila nozares eksporta tirgiem. Savukārt, uzņēmumu ražošanas un organizēšanas principu pilnveidošana tiek piedāvāta viena no lielakājiem Latvijas tekstila nozares uzņēmumiem SIA Mežroze, kuras elementi var tikt izmantoti citos uzņēmumos, kuri iepērk izejmateriālus no ārzemju piegadātājiem, kā arī nodarbojas gan ar auduma apdari, gan ar šūšanu. Darbā ir 3 nodaļas, 91 lappusēs, 32 attēli, 14 tabulas, 50 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi tekstila nozare, eksporta mārketinga stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā textile industry, export marketing strategy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 15:45:28