Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA „Ankravs” mārketinga stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of Marketing Strategy for “Ankravs” Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,Mg.paed. S.Gaile
Recenzents MBA, D.Lapiņš
Anotācija ANKRAVS J. SIA ANKRAVS mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs/J. ANKRAVS, S. Gaile. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013.92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms bez pielikumiem ir 92 lpp., tajā iekļauti 24 attēli un 30 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt SIA ANKRAVS mārketinga stratēģiju, kas veicinātu kopējo uzņēmuma atpazīstamību un jaunu klientu piesaisti, kas saistīta gan ar jaunu produktu izstrādi, gan starptautiskā tirgus apgūšanu, tā būtiski palielinot vietējā tirgus daļu un iegūstot jaunas daļas ārējā tirgū. Teorētiskajā darba daļā tiek pētīti mārketinga teorētiskie aspekti, B2B un B2C mārketinga atšķirības un jaunākās tendences, papildus tika pētīti mārketinga stratēģijas virzieni un izstrādes pamatprincipi, kā arī tirgus segmentēšanas process. Analītiskajā darba daļā tiek veikts nozares tendenču pētījums, uzņēmuma kopējā, resursu, finanšu un produktu portfeļa analīze, kā arī lielāko konkurentu salīdzinājums. Izmantojot teorētiskos modeļus, veikts uzņēmuma pozicionējums, kā arī mērķauditorijas pētījums, vērtējot gan SIA ANKRAVS pozicionējumu un esošo komunikāciju, gan mērķauditorijas vajadzības kopumā. Praktiskajā daļā izstrādātas SIA ANKRAVS mārketinga stratēģijas vadlīnijas vietējā un ārējā tirgū, definēta jauna produkta attīstības koncepcija un sniegts divu produktu raksturojums, pārstrādāta uzņēmuma mājas lapa un logotips. Balstoties uz mārketinga stratēģiju, tika izstrādāts komunikācijas plāns minētajos tirgos, definēti stratēģijas efektivitātes rādītāji un ieviešanas pamatprincipi. Mārketinga stratēģijas izstrāde un realizācija nodrošina uzņēmumam stabilas vai augošas tirgus pozīcijas, bet kontrolētas un mērķtiecīgas mārketinga aktivitātes ilgtspējīgu darbību, kas veicina uzņēmuma atpazīstamību un kopējo uzticamību, nodrošinot SIA ANKRAVS līdera pozīcijas definētajā tirgū.
Atslēgas vārdi Jānis ANKRAVS, SIA ANKRAVS MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
Atslēgas vārdi angļu valodā ANKRAVS J. Development of Marketing strategy for ANKRAVS Ltd
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 08:56:50