Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pilnveide A/S "Balticovo"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Food Safety Assurance System in the JSC "Balticovo"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Pildavs
Recenzents M.sc.ing., pr.docents Guntis Tribis
Anotācija Ratkus M. Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pilnveide A/S Balticovo: Bakalaura darbs / M. Ratkus, J. Pildavs - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība 2013. 75 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 75 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 36 avoti latviešu un 27 angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas darbību uzņēmumā A/S Balticovo, un izvirzīt priekšlikumus pārtikas drošuma pilnveidei, kas uzlabotu uzņēmuma darbību un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu. Pirmajā daļā apkopoti, izpētīti literatūras avoti un izteikts darba autores viedoklis par kvalitātes jēdzienu, kvalitāti pārtikas apritē, uzraudzības pasākumiem, HACCP sistēmu, tās darbību uzņēmumos un pārtikas standartiem. Izpētītas analīzes metodes, kas pielietotas otrajā darba daļā. Otrajā darba daļā raksturota A/S Balticovo darbība, produkti, procesi, organizatoriskā struktūra un ar kādiem pasākumiem tiek nodrošināts produkta nekaitīgums. Izvērtēta A/S Balticovo darbība, pamatojoties uz atklātajām neatbilstībām, un izteiktas galvenās problēmas. Trešajā darba daļā tiek izteikti priekšlikumi atklāto problēmu risināšanai, kas pilnveidotu pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu. Īstenošanas plānā uzskaitīti nepieciešamās īstenošanas darbības: izmaksas, laiks, iesaistītie darbinieki, plānotais ekonomiskais ieguvums un atmaksas periods. Nozīmīgākais secinājums ka uzņēmumā A/S Balticovo pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma jau darbojas, taču nepieciešami uzlabojumi, kas sistēmu nepārtraukti pilnveidotu.
Atslēgas vārdi Pārtikas nekaitīgums, HACCP, pārtikas aprite, kvalitātes nodrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā food safety, HACCP, food chain, quality assurance
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 13:27:51