Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pensiju ieguldījumu plānu analīze AS„NORVIK IPS””
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Pensions Investment Plans in Joint Stock Company “NORVIK IPS””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Problēma, kura pēdējo gadsimtu laikā skārusi daudzas pasaules valstis, ir pensijas vecuma cilvēku īpatsvara pieaugums sabiedrībā. Reizē ar to aizvien aktuālāks kļūst jautājums par šīs grupas materiālo nodrošinājumu. Sekojot ārvalstu pieredzei, arī Latvijā ir izveidota trīs līmeņu pensiju sistēma. Otrais pensiju līmenis paredz daļu personas veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām uzkrāt ar pensiju plānu palīdzību. Viena no ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kura pārvalda fondēto pensiju līdzekļus, ir AS NORVIK IPS. Diplomdarba mērķis ir veikt AS NORVIK IPS pensiju plānu analīzi un izstrādāt priekšlikumus to darbības uzlabošanai. Pētījuma uzdevumi ir: 1. Apkopot teorētisko informāciju par pensiju plāniem un to vietu Latvijas pensiju sistēmā. 2. Apkopot un analizēt informāciju par AS NORVIK IPS pensiju plāniem un to vietu valsts fondēto pensiju līdzekļu apsaimniekošanas tirgū. 3. Analizēt AS NORVIK IPS pensiju plānu finansiālos rādītājus, identificēt problēmas un piedāvāt to risinājumus. 4. Apkopot secinājumus un izstrādāt priekšlikumus AS NORVIK IPS pensiju plānu darbības uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no 60 lappusēm. Darbā ievietoti 9 attēli un 11 tabulas. Diplomdarbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomdarba pirmajā nodaļā ir apkopota teorētiskā informācija par pensiju plānu darbības pamatprincipiem un attīstību gan ārvalstīs, gan Latvijā. Darba otrajā nodaļā sniegts Latvijas fondēto pensiju līdzekļu pārvaldīšanas tirgus raksturojums un novērtēta AS NORVIK IPS pensiju plānu vieta šajā tirgū. Pētījuma trešajā nodaļā izvērtēta uzņēmuma pensiju plānu Gauja, Venta un Daugava darbība un nākotnes perspektīvas. Darba nobeigumā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi AS NORVIK IPS pensiju plānu darbības uzlabošanai. Pētījuma objekts ir AS NORVIK IPS pensiju ieguldījumu plānu Gauja, Venta un Daugava darbība Latvijas fondēto pensiju līdzekļu pārvaldīšanas tirgū, savukārt pētījuma priekšmets ir otrā līmeņa pensiju sistēmas izveide Latvijā un AS NORVIK IPS pensiju plānu vieta šajā sistēmā. Diplomdarbs var būt noderīgs jebkuram lasītājam, pieņemot lēmumu par pensiju ieguldījumu plānu izvēli, kā arī AS NORVIK IPS darbiniekiem, plānojot turpmāko uzņēmuma attīstību. Gan darbs kopumā, gan atsevišķas tā daļas var tikt izmantotas par pamatu tālāku pētījumu par otrā līmeņa pensiju sistēmas darbību un AS NORVIK IPS pensiju plāniem veikšanai.
Atslēgas vārdi AS NORVIK IPS pensiju plānu analīzi
Atslēgas vārdi angļu valodā analyze pension plans of AS NORVIK IPS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 20:57:38