Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Elektroenerģijas rēķina summas samazināšanas paņēmieni mazos uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Electricity bill reduction techniques in small enterprises"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Podgornovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā tiek aplūkotas elektroenerģijas rēķina sastāvdaļas un Latvijas elektroenerģijas tarifi. Izskatīti elektroenerģijas rēķina samazināšanas paņēmieni, tādi kā pareizā tarifu plānu izvēlē, elektroenerģijas uzskaite, reaktīvas jaudas kompensācija un efektīva gaismas avota izmantošana. Darbā tiek analizēti uzņēmuma Latvenergo elektroenerģijas tarifi. Akciju sabiedrība "Latvenergo" ir energoapgādes komersants, kas pieder Latvijas valstij. Uzņēmums nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī sniedz telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus. Bakalaura tēma ir aktuālā, tāpēc ka prognozējamais elektroenerģijas tarifs tuvāko 10 gadu laikā izaugs divās reizēs ( no 76.53 LVL/MWh līdz 126 LVL/MWh), kas savukārt, palielinās ražošanas izmaksas mazā un vidējā uzņēmējdarbībā. Respektīvi, paaugstināsies cenas līmenis, kas var negatīvi ietekmēt ražotas produkcijas konkurētspēju un uzņēmuma kopējo rentabilitāti. Bakalaura darba mērķis - izanalizēt elektroenerģijas cenu veidošanas mehānismu un elektroenerģijas izmaksas samazināšanas iespējas mazos uzņēmumos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir veicami šādi uzdevumi: uz konkrēta maza uzņēmuma pamata analizēt iespējamo elektroenerģijas izmaksu ietaupījumu; izdarīt secinājumus. Pētījuma 1. nodaļā ir pielietota monogrāfiskā metode – informācijas vākšanai un apkopošanai. Loģiski-konstruktīvā metode – tā balstās uz loģikas atzinumiem un likumiem, lai izceltu pētāmā objekta būtiskākās īpašības un tās efektīvi analizētu. Sekundāro datu analīze – ir datu vai informācijas otrreizēja analīze, kas jau ir tikusi savākta kādā citā pētījumā. Metode tiek izmantota bakalaura darba 2. nodaļā. Grafiskā metode tika izmantota, lai shematiski un grafiski attēlotu iegūtos rezultātus un apkopotu datus. Darbs satur 48 lappuses, 19 attēlus, 2 tabulas un 18 bibliogrāfiskos nosaukumu.
Atslēgas vārdi tarifi samazināšanas ekonomija
Atslēgas vārdi angļu valodā tariffs reduction economy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.06.2013 18:36:55