Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tranzīta pārvadājumu attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “The Perspectives of Transit Traffic Development in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Tranzīta nozīme Latvijas Republikā (turpmāk LR) ekonomikā ir milzīga, jo tranzīts Latvijā ir viena no ekonomikas prioritatīvākajām jomām. 1/4 valsts budžeta sastāv no tranzīta pārvadājumu ienākumiem, kā arī sabiedrībai dod daudz darba vietu. Tranzīta pakalpojumos katras 10 milj. tonnas dod vismaz 1% no IKP. Darba tēmas aktualitāte pamatota ar to, ka tranzīta pakalpojumiem ir milzīgs potenciāls, un tie tiks pieprasīti ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Līdz ar to Latvijai kā tranzītvalstij pastāv iespējama ekonomikā izaugsme. Darbs sastāv no 103. lpp., 3 sadaļām, 14 tabulām, 27 attēliem, 49 avotu un literatūras vienībām un 6 pielikumiem. Darba pirmajā sadaļā ir apskatīta tranzīta nozare Latvijas ekonomikā, tranzīta attīstība vēsturiskā notikumā un šodien, tranzīta transporta veidi, otrajā sadaļā apskatīta tranzīta pārvadājumu regulējošā likumdošana Latvijā un trešajā sadaļā Latvijas tranzīta transporta perspektīvas. Diplomdarba pētījuma objekts ir tranzīta pārvadājumi Latvijā. Diplomdarba mērķis ir parādīt tranzītpārvadājumu aktualitāti Latvijā, kā arī tranzīta politikas ietekmi uz LR ekonomiku. Diplomdarba darba uzdevumi: • aplūkot muitas procedūru tranzīts un ar to saistītos normatīvos aktus; • apskatīt TIR sistēmu; • apskatīt un izanalizēt tranzīta pārvadājumu dinamiku Latvijā, to nozīmi; • aplūkot tranzīta pārvadājumos iesaistītos transporta veidus; • izanalizēt visas ar tranzīttransportēšanu saistītās problēmas un rast iespējamos risinājumus. Izstrādātais darbs var tikt izmantots gan kā mācību materiāls muitas procedūras tranzīts piemērošanas noteikumu studēšanai, gan arī kā pētījums tranzītpārvadājumu dinamikai Latvijā, to palielināšanai un pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Tranzīta pārvadājumu attīstības perspektīvas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Perspectives of Transit Traffic Development in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2013 15:04:27