Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas priekšrocības un trūkumi Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Microenterprises Tax Advantages and Disadvantages of Application in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Liepa, VID Finanšu pārvaldes direktore
Anotācija Diplomdarba autore: Irina Mihailova. Diplomdarba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. K. Ketners. Diplomdarba temats: „Mikrouzņēmumu nodoklis, tā piemērošanas priekšrocības un trūkumi Latvijā”. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izmantota ekonomisko pētījumu metode – detalizēta izpēte, balstoties uz jau esošo literatūru un informāciju, normatīvo dokumentu analīzes metode, veicot normatīvo aktu un likumdošanas normu izpēti, matemātiskā metode aprēķinu veikšanai, datu ieguves, datu dinamiskās un statistiskās analīzes metode, analizējot skaitlisku datu kopumus, salīdzināšanas metode, veicot vairāku datu kopumu salīdzināšanu un novērtējumu, grafiskā metode – uzskatāmai datu analīzes atspoguļošanai. Diplomdarbs tika izstrādāts, izmantojot normatīvos aktus saskaņā izstrādātajām likumdošanas normām Latvijas Republikā, speciālo literatūru par nodokļu sistēmu un tās niansēm Latvijā, un grāmatvedības uzskaiti dažādām uzņēmējdarbības formām gan no teorētiskā aspektam gan praktiskiem ieteikumiem. Darba autore izmantoja arī valsts pārvaldes institūciju sagatavotus informatīvus ziņojumus un metodiskos materiālus, LR Centrālās statistikas pārvaldē, Valsts ieņēmumu dienestā un LR Uzņēmumu reģistrā pieejamos statistikas datus, kā arī rakstus no specializētiem interneta resursiem. Diplomdarbs sastāv no 65 lpp, tajā iekļautas 16 tabulas, 2 attēli un diplomdarbā izmantoti 47 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmumu nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax of microenterprise
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 13:56:09