Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu sniegšanas uzlabošanas un attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Development project for improvement of rendering services"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Šis darbs veiks ieskatu uzņēmuma Toyota Material Handling Baltic darbībā. Darbs ir sadalīts vairākās daļās analītiskajā, projekta, tehnoloģiskajā un darba un dabas aizsardzības daļā. Diarba mērķis ir: Palielināt apgrozījumu, Palielināt peļņu, Samazināt izdevumus. Analītiskajā daļā tiks veikts uzņēmuma raksturojums, darbības analīze un peļņas un zaudējumu pārskats. Atšķirībā no pārējām darba daļām šajā daļā tiks atspoguļoti visa uzņēmuma kopējie rādītāji. Pārējās darba daļās tiks atspoguļoti tikai izbraukuma servisa nodaļas rezultāti un rādītāji. Darba projekta daļā tiks izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma izbraukuma servisa nodaļas darbības uzlabošanai: Uzlabot lietojamo programmatūru, Cilvēkresursu optimizācijas pasākumi, Uzņēmuma nodaļas darbības plāna izveide. Projekta daļas trešais priekšlikums ir izstrādāts pamatojoties uz tehnoloģiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem. Tehnoloģiskajā daļā darba autors izstrādā uzņēmuma vidējā termiņa prognozes pamatojoties uz iepriekšējo četru gadu sasniegtajiem rezultātiem. Ņemot vērā to ka uzņēmuma nodaļas sasniegtie rezultāti ir komercnoslēpums, tad darba autors ir izmantojis aptuvenos rādītājus, lai tikai atspoguļotu prognozes tendences. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek atspoguļoti pasākumi kurus uzņēmuma nodaļas darbinieki veic, lai nodrošinātu darba un dabas drošību. Kā arī ņemot vērā to apstākli, ka realizējot dabas aizsardzības pasākumus uzņēmums arī gūst finansiālu labumu, tad arī tas tiks attēlots. Gadījumā, ja tiks realizēti šajā darbā piedāvātie priekšlikumi, tad uzņēmums spēs: Palielināt apgrozījumu, Palielināt peļņu, Samazināt izdevumus. Uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, Attīstīt uzņēmuma nodaļas darbību. Darbs sastāv no 75 lapām. Darbā ir 37 attēli un 26 tabulas. Darbā tika izmantoti 20 informācijas avoti norādīti bibliogrāfiskajā sarakstā.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts Edgars Sinicins
Atslēgas vārdi angļu valodā Final project Edgar Sinicin
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 09:18:58