Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Stohastiskas aproksimācijas metožu algoritmu izstrāde uz Arduino bāzes priekš transporta uzdevumiem"
Nosaukums angļu valodā "Development of algorithms of stochastic approximation methods for transport tasks using Arduino"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs A.Ļevčenkovs, A.Potapovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā veikta stohastiskas aproksimācijas algoritma analīze un tā integrēšanas izpēte automobiļu bremzēšanas elektrosistēmas. Darba mērķis ir izstrādāt automobiļa automātiskas bremzēšanas sistēmu, izmantojot stohastiskas aproksimācijas algoritmu. Darbs sastāv no 5 daļām. Darba pirmajā nodaļā tiek definēts bakalaura darba mērķis un uzdevumi; Darba otrajā daļā ir apskatītas esošās automobiļu bremžu vadības sistēmas un to darba algoritmi. Darba trešajā daļā tie analizētas dažādas adaptācijas metodes. Darba ceturtajā daļā tiek aprakstīti dažādi iebūvējamās sistēmas mikrokontrollera izvēles nosacījumi. Darba piektajā daļā ir izklāstīta jaunas automobiļa bremzēšanas sistēmas izstrāde un tās darbības algoritma pārbaude. Darba nobeigumā izteikti kopējie secinājumi par paveikto. Darbs kopumā izklāstīts 45 lappuses, tajā iekļauta viena tabula un 7 attēli. Darbā izmantoti 5 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Stohastiskas aproksimacijas algoritmi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Stochastic aproximation algorithms
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 17:23:24