Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Gāzes transporta sistēmas apkalpošanas darba organizācijas izpēte un analīze.
Nosaukums angļu valodā Investigating and Analysing the Organizational Management of Gas Transportation System Maintenance.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs docents Mihails Larins
Recenzents docente Margarita Urbaha
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Gāzes transporta sistēmas apkalpošanas darba organizācijas izpēte un analīze. Darba mērķis - izpētot un analizējot gāzes transporta sistēmu, tās apkalpošanas stratēģiju, izdarīt secinājumus par tās efektivitāti un turpmākās attīstības variantiem. Darba uzdevums izmantojot prakses laikā iegūto pieredzi un maģistratūras kursā iegūtās teorētiskās zināšanas, izpētīt gāzes transporta sistēmas apkalpošanas darbus un to organizāciju. Pārzinot sistēmu, tās īpatnības un orientējoties tajā - dod iespēju piedāvāt risinājumus tās uzlabošanai. Darbā tika izpētīti gāzes transporta sistēmas līnijas daļas apkalpošanas darbi, kas ietver sevī sevī visu gāzes transporta sistēmas objektu uzturēšanu darba kārtībā, remontu un profilakses darbus, diagnostiku un kā arī, lai nodrošinātu dabasgāzes pārvades sistēmas netraucētu funkcionēšanu tiek veikts ekspluatācijas darbu komplekss. Darba izpildei tika izmantotas gan A/S Latvijas Gāze iegūtās zināšanas un prasmes, gan arī maģistratūras kursā apgūtās iemaņas un teorētiskās zināšanas. Maģistra darba aprēķinu daļā uz teorijas pamata tika izveidots gāzes transporta sistēmas līnijas daļas cauruļvada posmu izolācijas nomaiņas modelis programmā GPSS World Student Version, kas ļauj, mainot tajā ieejas parametrus un modificējot sākuma modeli iegūt optimālus risinājumus darba sadalīšanai. Vēl tika izveidots modelis diskrēto notikumu simulācijas un imitācijas modelēšanas sistēmā Rockwell Arena, kurš parāda cauruļvada remontdarbu veikšanu secīgi pa etapiem. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta gāzes transporta sistēma, otrajā gāzes transporta sistēmas līnijas daļas apkalpošana, trešajā Gāzes transporta sistēmas darbība Latvijā, ceturtajā Gāzesvada posma apkalpošanas darbu modelēšana GPSS World Student Version programmā un Rockwell Arena sistēmā. Darbā ir 91 lappuse, 2 pielikumi, 65 ilustrācijas, 9 tabulas un tika izmantota informācija no 35 literatūras avotiem
Atslēgas vārdi gāze, transporta sistēma, apkalpošana, GPSS
Atslēgas vārdi angļu valodā gas, transportation system, maintenance, GPSS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 16:54:34