Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities of Riga Municipality real estate sales efficiency improvement
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
Recenzents Dr.oec. Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darba tēma ir Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Izvirzītā hipotēze zemais darījumu skaits ar Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saistīts ar neefektīvo pārdošanas procesu. Izpētot pārdošanas procesa veicinošos un kavējošos faktorus, autore piedāvā risinājumu kopu, kas iekļauj normatīvo aktu pilnveidošanu, vienotas nekustamo īpašumu vērtēšanas metodikas izstrādi, integrētās mārketinga komunikācijas koncepcijas ieviešanu, kā arī alternatīvas pārdošanas metodes stratēģijas izstrādi. Analītiskajā daļā ir aprakstīta Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas aktualitāte, noteikti mērķi un piemērotās pārdošanas metodes, izpētīts normatīvo aktu praktiskais pielietojums Rīgas pilsētas pašvaldības praksē un novērtēta īpašuma pārdošanas efektivitāte, kā rezultātā tiek identificētas un pētītas galvenās problēmas un to ietekmējošie faktori. Teorētiskajā daļā tiek pētīta ar pašvaldību nekustamo īpašumu pārdošanu saistītie specifiskie jēdzieni, izanalizēta informācija un teorētiskās nostādnes par analītiskajā daļā aprakstītajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts nekustamā īpašuma pārdošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts, kas sastāv no integrētās mārketinga komunikācijas koncepcijas ieviešanas, vienotas nekustamo īpašumu vērtēšanas metodes un vērtēšanas kritēriju izstrādes un pārdošanas metodes maiņas. Nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi, akcentējot svarīgākos jautājumus un apskatītās problēmas. Maģistra darbā ir 113 lapas, to veido ievads, 3 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā ir 13 tabulas, 25 attēli, izmantoti 79 literatūras avoti un nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Rīgas pilsētas pašvaldība, nekustamais īpašums, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga City Municipality, real estate, efficiency
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2013 08:38:02