Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Komercbankas darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving business performance of a commercial bank
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.oec., prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta autore: Anna Safroņenko. Diplomprojekta vadītāja: Mg.oec., zin.asist. Karina Marinska. Diplomprojekta temats: Komercabkas darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām ar apakšdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā darba autore analizē uzņēmuma darbības un tās vadības sistēmu, kā arī analizē uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Projekta aprēķina daļā tiek sniegti priekšlikumi komercbankas darbības pilnveidošanai un izstrādādāti trīs projekti - reklāmas kampaņas organizēšana, darbinieku motivēšanas sistēmas uzlabošana, klientu kavēto maksājumu atgūšana un aprēķināti ekonomiskie ieguvumi un sasniegtie rezultāti. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta AS DNB bankas Liepājas filiāles interneta mājas lapa sociālajā tīklā Facebook. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apkopota informācija par darba aizsardzības sistēmu iestādē, veikta darbinieku aptauja un darba vides riska novērtējums, kā arī izvirzīti priekšlikumi darba aizsardzības pilnveidošanai. Grafiskā daļa satur grafisko attēlu apkopojumu un datu apstrādi. Izpētīts un aprēķināts, ka veicot uzņēmuma darbības pilnveidošanu ar izstrādātajiem projektiem, tiek veicināta uzņēmuma atpazīstamība un prognozēta lielāka peļņa. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 82 lappuses, kurās ir iekļauta 21 tabula un 43 attēli. Diplomprojekta izstrādei tika izmantoti 25 literatūras avoti un ir pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Komercbanka, darbība, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Commercial bank, business performance, improvement
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2014 15:27:23