Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving business performance of a retail company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no 5 daļām. Darba analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma darbības nozare. Tajā tiek apskatīta informācija par uzņēmuma darbības jomu, tā piedāvātajiem produktiem un uzņēmuma darbaspēka resursiem. Šajā daļā tiek veikta arī uzņēmuma finanšu rādītāju novērtēšana. Analītiskās daļas beigās tiek veikta SVID analīze, kas definē uzņēmuma saimnieciskās darbības problēmas un tiek sniegti vispārēji uzņēmuma darbības pilnveidošanas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā trīs definētajām problēmām autors izvirza detalizētus un uz aprēķiniem balstītus priekšlikumus šo problēmu risināšanai. Projekta aprēķinu daļā tika apskatītas jaunas uzņēmuma struktūrvienības izveides iespējas, grāmatvedības politikas pilnveidošanas plāns un uzņēmuma darbības jomu pilnveidošanas priekšlikumi. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta nākamo ceturkšņu ieņēmumu prognoze uzņēmuma struktūrvienībai. Šajā daļā tiek atspoguļotas mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējas uzņēmējdarbībā no tehniskās puses. Darba un dabas aizsardzības daļā analizēta uzņēmuma darba un dabas aizsardzības sistēma un sniegti tās pilnveidošanas priekšlikumi. Darba noslēgumā tiek veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, kā arī izstrādāta grafiskā daļa. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 84 lapām, 5 daļām, 40 tabulām, 38 attēliem, 15 formulām un 12 pielikumiem. Darba izstrādei tika izmantoti ekonomikas literatūras materiāli, interneta resursu sniegtā informācija un uzņēmuma finanšu un grāmatvedības dokumenti.
Atslēgas vārdi Uzņēmums mazumtirdzniecība struktūrvienība grāmatvedība analīze uzņēmējdarbība pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Enterprise retail department accounting analysis business development
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 09:36:08