Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts nekustamā īpašuma jomā
Nosaukums angļu valodā Project for improving the company"s operational efficiency in the real estate sector
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir pakalpojuma uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekta izstrāde. Diplomprojekts ir sadalīts piecās daļās. Pirmā ir analītiskā daļa, kurā ir sniegta informācija par uzņēmumu, tā darbību un organizatorisko struktūru, veikta saimnieciskās un finanšu darbības analīze, aprēķināti uzņēmuma efektivitātes rādītāji un veikta to analīze, tika veikta uzņēmuma bankrota analīze, šī daļa tika pabeigta ar uzņēmuma SVID analīzi un problēmu konstatēšanu. Otra diplomprojekta daļa ir projektu un aprēķinu daļa, kurā ir piedāvāti trīs priekšlikumi uzņēmuma problēmu risināšanai, to īstenošanas plāns un apraksts. Trešā diplomprojekta daļa ir tehnoloģiska daļa, kurā ir aprakstītas uzņēmuma esošas datu bāzes, un izstrādātas to optimizēšanas iespējas ar MS Excel un MS Access programmu palīdzību. Ceturtā daļa ir aprakstīta uzņēmuma darba aizsardzības sistēma, izstrādāts darba risku mazināšanas pasākumu plāns un aprēķinātas tā izmaksas. Piektā daļa ir grafiska daļa, kurā ir apkopoti galvenie šī darba attēli. Diplomprojekta izstrādāšanai tika izmantota dažāda veida literatūra: mācību metodiskā, vispārējā un speciālā literatūra, Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēju materiāli, Latvijas Republikas likumdošanas normatīvie akti, interneta resursi, ka arī uzņēmuma iekšējie dokumenti. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomdarba apjoms ir 72 lpp. (bez pielikumiem), tajā ietilpst 23 tabulas, 38 attēli un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi nekustamais īpašums, Latvija, tirdzniecība, efektivitāte, veicināšana, īstenošana, projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate, Latvia, trade, efficiency, promotion, implementation, project
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 17:05:19