Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tekstu veidi un lēmumu pieņemšana tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Text Types and Decision Making in Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
Recenzents Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
Anotācija Bakalaura darba autors ir programmas "Tehniskā tulkošana" 5.kursa students Konstantīns Ovčiņņikovs. Bakalaura darba nosaukums ir "Teksta veidi un lēmumu pieņemšana tulkošanā". Bakalaura darbu veido divas galvenās daļas: teorētiskā daļa un praktiskā daļa. Teorētiskā daļa sastāv no 30 lapām, un praktiskā daļa sastāv no 63 lapām. Teorētiskā daļa ir sadalīta vairākās nodaļās, kas iekļauj teksta veidus, tulkošanas procesu un lēmumu pieņemšanu, ekvivalences veidus. Šīs daļas ietver definīciju jēdzienam "Tulkošana", lēmumu pieņemšanu tulkošanas procesā, tulkošanas stratēģijas, tehnisko tulkošanu. Bakalaura darba autors sniedz informāciju par teksta veidu klasifikāciju, ka arī uzskata, ka lēmumu pieņemšanas process ir ļoti svarīgs tulkošanā, kā arī dažādas tulkošanas stratēģijās un metodēs, lai izveidotu piemērotu avota teksta tulkojumu. Lēmumu pieņemšanas process ir atkarīgs no avota teksta veida un ir process, ar kuru palīdzību tulkotājs padara precīzu atlasi atbilstošu tulkošanas stratēģijām un metodēm. Šo metožu un stratēģiju piemēri ir sniegti teksta analīzes teorētiskajā daļā. Avota teksts "Arhitektūra", autore Nensija Bella, 2010. Avota tekstā ir aprakstīti arhitektūras vēsturē, dažādi arhitektūras stili, ēkas un to arhitektūras iezīmes. Papīra sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, nobeiguma un bibliogrāfijas. Bibliogrāfija ietver 31 grāmatas un 5 tiešsaistes vārdnīcas. Ir divi pielikumi: terminu vārdnīca un avota teksts. Kopējais darba apjoms ir 105 lappuses.
Atslēgas vārdi Teksta veidi, lēmumu pieņemšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Text types, decision making
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2013 19:06:18