Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Savstarpēju ekonomisko sadarbību un uzņēmējdarbības attīstība starp Latviju un Tadžikistānu
Nosaukums angļu valodā Mutual Economic Cooperation and Development of Framework for Business Between Latvia and Tajikistan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asociētā profesore Tatjana Tambovceva
Recenzents Profesors Vitālijs Jurēnoks
Anotācija Galvenie maģistra darba mērķi un sasniedzamie rezultāti: Ievadā izvirzīta tēmas zinātniski sociālā un praktiskā aktualitāte, kā arī noteikti pētījuma objekts un priekšmets, izcelti teorētiski- metodoloģiskie principi un galvenie pētījuma rezultāti, norādot uz maģistra darba praktisko nozīmību un tā novitāti. Maģistra darba analītiskā daļa iezīmē ekonomiskās, sociālās, kultūras sadarbību koncepcijas, pētniecību un attīstību, projektu novērtēšanas un problēmu radošās risināšanas metodes. Maģistra darba praktiskajā daļā autors ir izmantojis teoriju no teorētiskās daļas, lai analizētu projektu pieņemšanu, un demonstrētu atšķirīgus ieteikumus izvēloties labāko veidu kā aizpildīt plaisu zināšanās, sniegt alternatīvus stratēģiskos modeļus galvenajām stratēģiskam plānam. Secinājumi apraksta galvenos lēmumus un priekšlikumus.
Atslēgas vārdi Objekts ir ekonomiskā sadarbība līmenis, tirdzniecības apjoms un veidi, kā uzlabot tos.
Atslēgas vārdi angļu valodā The object is the economic cooperation level, trade volume, and the ways to improve them.
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 19.06.2013 00:14:17