Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums FexOy/ZnO kompozītu nanodaļiņu iegūšana un raksturošana
Nosaukums angļu valodā Preparation and characterization of FexOy/ZnO composite nanoparticles
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing. A.Gabrene, Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
Recenzents Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
Anotācija Bakalaura darbā apskatīti FexOy-ZnO kompozītmateriālu un to veidojošo oksīdu raksturojumi, kā arī aplūkotas kompozītu sintēzes metodes: līdzizgulsnēšanās metode, sola-gela metode, mehāniski-ķīmiskā aktivācija un hidrotermālā sintēze. Eksperimentālajā daļā veikta FexOy-ZnO sistēmas sintēze, izmantojot līdzizgulsnēšanās metodi, variējot Fe3+ jonu daudzumu sistēmā. Iegūtie produkti analizēti izmantojot RTG, FT-IS, SEM, gaismas absorbcijas un fotoluminiscences spektroskopiju, daļiņu izmērus noteica ar Brookhaven iekārtu, kā arī veikti jutības mērījumi sensoro īpašību pētījumu nolūkos. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 2002. līdz 2013. gadam, izmantojot jaunāko literatūru, kas atrodama RTU ORTUS sistēmā pieejamajās datu bāzēs. Darbs noformēts izmantojot Rīgas Tehniskās universitātes grāmatu NORĀDĪJUMI STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU NOFORMĒŠANAI (Rīga-2003). Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā 64 lpp. Darbs satur 28 attēlus, 6 formulas un 7 tabulas, un tajā izmantoti 56 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Dzelzs oksīdi, cinka oksīds, nanokompozīts, līdzizgulsnēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Iron oxides, zinc oxide, nanocomposite, co-precipitation.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 13:03:31