Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu nanotehnoloģijas
Nosaukums Latvijas mālu un alumosilikātu mikrosfēru izmantošana keramikas ieguvei
Nosaukums angļu valodā The use of Latvian clays and alumosilicate microspheres for development of ceramics
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
Recenzents Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
Anotācija Maģistra darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, metodiskās daļas, rezultātu analīzes, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Izmantotā literatūra ir latviešu, krievu un angļu valodā, literatūras avoti ir no 1976. gada līdz 2012. gadam. Literatūras apskatā ir apskatītas vieglo pelnu dobas mikrosfēras cenosfēras, Liepas māli, to uzbūve un īpašības, kā arī dots ieskats par cenosfēru pielietošanu. Darbā eksperimentāli pētīti dažādas izcelsmes cenosfēru īpašības - bēruma blīvums, tilpuma aizpildīšanas koeficients, veselu/bojātu cenosfēru attiecība, īpatnējās siltuma vadāmības koeficients, termiskā izturība, u.c. Izstrādātas mālu - cenosfēru keramikas receptūras (ar NaOH , Na2SiO3 vairākās koncentrācijas kopumā 6). Iegūtajiem hibrīdajiem keramikas materiāliem noteikta izsāļošanas pakāpe, spiedes stiprība, ūdens uzsūce, šķietamais blīvums. Aprakstītas iegūto materiālu struktūras īpatnības, kas noteiktas armūsdienīgām pētīšanas metodēm: rentgenstaru difraktometriju, skenējošo elektronu mikroskopiju, mikrodatortomogrāfiju. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā un satur 90 lappuses, 43 attēlus, 10 tabulas, 52 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi cenosfēras, Liepas māli, kompozītu keramika, mikrodatortomogrāfija
Atslēgas vārdi angļu valodā Cenosferes, Liepa deposition clay, composite ceramics, micro computed tomography, X-ray Micro-CT
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 14:32:23