Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Koksnes vairogu izmaksu optimizācijas iespējas, nepazeminot konstrukcijas nestspēju” („Autoceļa P121 Tukums – Kuldīga rekonstrukcija posmā no Krogsētām līdz Kuldīgas apvedceļam”)
Nosaukums angļu valodā „Possibilities of Wood Shield Cost Optimization Without Reduction the Construction Load-Bearing Capacity” („Reconstruction of Road P121 Tukums-Kuldiga Section from Krogseta to Kuldigas Bypass”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Darbu veido divas daļas: bakalaura darbs Koksnes vairogu izmaksu optimizācijas iespējas, nepazeminot konstrukcijas nestspēju un inženierprojekts- Autoceļa P121 Tukums- Kuldīga rekonstrukcija posmā no Krogsētām līdz Kuldīgas apvedceļam. Bakalaura darbā teorētiskajā daļā apkopota informācija par īslaicīgas lietošanas meža autoceļu izmantošanas iespējām un nepieciešamību Latvijā un izpētīta šādu ceļu izmantošanas pieredze pasaulē. Teorētiskās daļas noslēgumā sniegti secinājumi par piemērotāko īslaicīgas lietošanas meža autoceļu variantu Latvijas apstākļiem. Pētījuma daļā tiek analizēta A/S Latvijas valsts meži izmantoto koksnes vairogu konstrukcija. Pēc izdarītajiem secinājumiem datorprogrammās modelēti un aprēķināti koksnes vairogi ar samazinātiem izmēriem un dots izmaksu salīdzinājums ar esošo konstrukciju. Pētījuma daļas noslēgumā sniegti secinājumi un priekšlikumi koksnes vairogu izmaksu optimizācijai. Inženierprojektā izstrādāts valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums- Kuldīga rekonstrukcijas projekts posmam no Krogsētām līdz Kuldīgas apvedceļam. Projekta risinājumi paredz pilnīgu grants seguma nomaiņu uz asfaltbetona segumu, neatbilstošo plāna līkņu iztaisnošanu un garenprofila elementu uzlabošanu. Izstrādāti trīs ceļa trases varianti, gala variantam projektēts plāns, garenprofils, ceļa sega, ūdens atvade, satiksmes organizācija. Satiksmes drošības uzlabošanai paredzēta autobusu pieturu pārcelšana un krustojuma ar Kuldīgas apvedceļu projektēšana kā vienjoslas rotācijas aplis. Darbā: 159 lpp teksts, 36 attēli, 13 tabulas, 31 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Koksnes vairogi izmaksu optimizācija Autoceļš P121 Tukums- Kuldīga Rekonstrukcijas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood Shield Cost Optimization Reconstruction project Road P121 Tukums- Kuldiga
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 17:37:33