Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums Nesaistīto ceļu konstrukciju slāņu nestspējas uzlabošanas analīze; inženierprojekts Kāķu ielas rekonstrukcija no Raiņa ielas līdz Robežu ielai Viesītes pilsētā
Nosaukums angļu valodā Analysis of the Improvement of Load Bearing Capacity of Unbound Layers in Road Construction; Engineering Design Project Reconstruction of Kaļķu Street from Raiņa Street to Robežu
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbu ( ar inženierprojektu) izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Transportbūvju institūta students Zigis Polis. Bakalaura darba tēma ir „Nesaistīto ceļu konstrukciju slāņu nestspējas uzlabošanas analīze”. Bakalaura darba mērķis ir nesaistīto ceļu konstrukciju slāņu nestspējas uzlabošana ar dažādām metodēm un vāju grunšu stabilizācijas metodes. Sākot no grunts nostiprināšanas ar ģeosintētiskiem materiāliem un beidzot ar grunšu nostiprināšana ar ķīmiskām saistvielām. Inženierprojektā izstrādāts Kaļķu ielas rekonstrukcija no Raiņa ielas līdz Robežu ielai Viesītes pilsētā . Rekonstruējamā iela atrodas Viesītes pilsētā, kas sākas no Raiņa ielas un beidzas krustojumā ar Robežu ielu. Projekts paredz esošās braucamās daļas paplašināšanu, esošās grants segas konstrukcijas nomaiņu uz asfaltbetona segu, ūdens novades sistēmas izveidi, apgaismojuma sistēmas uzstādīšanu, gājēju ietves izbūvi, satiksmes organizācijas aprīkojuma uzstādīšanu un autoceļam piegulošās teritorijas sakārtošanu. Darbs sastāv no ievada, paskaidrojuma raksta, tehniskās specifikācijas, pievienotiem rasējumiem un pielikumiem. Bakalaura darbs ietver: 51 lpp. teksts, 5 tabulas, 20 attēli; Inženierprojektā ir teksts 80 lpp, 21 tabulas, 6 rasējumu lapas un informācijas avoti. Projekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna, 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā un LKS-92 koordinātu sistēmā. Darba ievadā autors apraksta esošās situācijas un projekta risinājumu raksturojumus. Paskaidrojuma rakstā autors sīkāk raksturo pastāvošo situāciju un apraksta galvenos projekta risinājumus, veic nepieciešamos ceļa segas aprēķinus. Tehniskajās specifikācijās ir aprakstīti veicamie būvdarbi un to veikšanas kārtība. Rasējumu daļā ir pievienoti tehniskajam projektam nepieciešamie rasējumi.
Atslēgas vārdi Nesaistīto ceļu konstrukciju slāņu nestspējas uzlabošanas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of the Improvement of Load Bearing Capacity of Unbound Layers in Road Construction
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2013 00:14:36