Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Modena Motors servisa rekonstrukcijas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Modena Motors service workshop reconstruction project"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ing. Jānis Rudzītis
Recenzents M.Sc.Ing. Oskars Irbītis
Anotācija Izstrādātā inženierprojekta nosaukums ir SIA Modena Motors servisa rekonstrukcijas projekts. Darba mērķis izstrādāt rūpnīcas prasībām un tagadējiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu automašīnu un motociklu tehnisko apkopju remontu zonas projektu, kā arī konstruēt moto pacēlāju atbilstoši konkrētā servisa vajadzībām. Projekta izstrādes gaitā veikta analogu servisu remonta zonu apskate un risinājumu analīze. Tāpat veikts arī motociklu pacēlāja analogu apskats un to analīze. Projektēšanai izvēlēts mūsdienīgs remonta zonas plānojums, atrisinot iepriekšējās transporta plūsmas problēmas servisa remonta zonā. Remonta zonā papildus tiek izveidota motociklu apkopes zona. Ražošanas ekonomikas un organizācijas nodaļā rekonstrukcijas ekonomiskā lietderība pamatota, aplūkojot projekta izmaksas, remonta zonas uzturēšanas izmaksas un ienākumus . Darba drošības sadaļā dota motociklu pacēlāja lietošanas instrukcija. Dabas aizsardzības nodaļā aplūkoti riska faktori apkārtējai videi veicot motociklu tehniskās apkopes. Darba izstrādes rezultātā izdarītie secinājumi rāda, ka projekts varētu kalpot par pamatu SIA Modena Motors servisa rekonstrukcijai. Inženierprojekts uzrakstīts latviešu valodā, aprakstošās daļas apjoms 84 A4 formāta lapas, grafiskās daļas apjoms 9 A1 formāta lapas. Darbā ir 20 tabulas un 47 attēli. Izmantotie avoti ir 34 vienības.
Atslēgas vārdi servisa rekonstrukcija, motociklu pacēlājs
Atslēgas vārdi angļu valodā service workshop reconstruction project, motorcycle lift
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 10:45:06