Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju renovācijas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi
Nosaukums angļu valodā Social and economic problems and possible solutions in residential home renovation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Recenzents Mg.ing. Oskars Caune
Anotācija Maģistra darba „Dzīvojamo māju renovācijas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi” mērķis ir apkopot ar dzīvojamo māju renovācijas īstenošanu saistīto informāciju un atklāt kādas ir ar šo jomu saistītas sociālās un ekonomiskās problēmas, piedāvājot šo problēmu iespējamos risinājumus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi – izpētīt nekustamā īpašuma renovācijas jēdzienu, kāda ir tās būtība, un Latvijas dzīvojamo māju apsaimniekošanas nozares ietekmi uz dzīvojamo māju renovāciju, analizēt situāciju par Latvijas, dzīvojamo māju renovāciju un noteikt sociāli ekonomiskas problēmas, kas kavē renovācijas darbu īstenošanu. Problēmu noteikšanai veikt aptauju, kas paredzēta iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par dzīvojamo māju renovāciju un ar to saistītām problēmām. Un izvirzīt atklāto problēmu risināšanas priekšlikumus, kā arī izveidot mājas lapas modeli, kas tiks veidots ar mērķi paaugstināt iedzīvotāju interesi attiecība uz dzīvojamo māju renovāciju. Maģistra darba ietvaros tika veikts pētījums, kurā izmantotas vairākas pētniecības metodes – loģiski konstruktīvā metode – no citu autoru darbiem un publikācijām iegūto zināšanu interpretāciju atbilstoši loģikas likumiem, kuras rezultātā tika izveidots jauns secinājums un tika apstiprinātas jau līdz šim noteiktas likumsakarības par pētāmo problēmu; Monogrāfiskā metode – balstoties uz pierādītām un pamatotām zināšanām tiek objektīvi interpretēti pētījuma rezultātā iegūtie dati; grafiskā metode – ar grafiskās metodes palīdzību tiek noteiktas teorētiskās sakarības starp dažādiem nekustamo īpašumu tirgus rādītājiem; dinamisko rindu metode – statistisko rādītāju secīgu nozīmju rinda, kas skaitliski raksturo kādas parādības procesu laikā. Pētījumā gaitā tika secināts, ka pastāv vairākas iespējas kā uzlabot nekustamo īpašumu darījumu īstenošanu un vienkāršot īpašuma tiesību nostiprināšanas procesu. Maģistra darbs sastāv no: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Maģistra darba apjoms ir 84 lpp., tajās ietvertas 2 tabulas un 31 attēls. Izmantotās literatūras saraksts sastāda 30 literatūras un citas informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju renovācijas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Social and economic problems and possible solutions in residential home renovation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2013 11:42:16