Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Lietuvas interneta tirgus iekarošanas stratēģija Inbox.LV
Nosaukums angļu valodā Inbox.LV expansion strategy to the Lithuanian internet market
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs M.Ešmits
Recenzents I.Eglīte
Anotācija Šī maģistra promocijas darba nosaukums ir “Inbox.LV tigus iekarošanas stratēģija, lai ieņemtu līdera pozīcijas auditorijā 15 - 24”. Promocijas darbs analizē esošo situāciju attiecībā uz Inbox pozīcijām Latvijas interneta tirgū tieši šajā vecumu grupā un salīdzina ar šīs auditorijas līderi – Draugiem.lv. Analīze iekļauj sevī ārējos apstākļus, kas nosaka Inbox.lv darbību, kā arī iekšējos resursus, ko pārvalda Inbox. Autors pēta arī lietotāju subjektīvo viedokli un attieksmi pret Draugiem.lv un Inbox.lv, lai noskaidrotu konkurenta vājas un stiprās puses. Analīzes rezultātā autors piedāvā stratēģiju (īstermiņa un ilgtermiņa), kā arī konkrētu, uz mārketinga miksa elementiem balstīto, rīcības plānu, kas var palīdzēt Inbox.lv sasniegt mērķi. Par galveniem informācijas avotiem kalpo intervijas ar vidējā līmeņa vadītājiem kompānijā Inbox.lv, tirgus ekspertu viedokļi, iekšējie Inbox.lv pētījumi par auditorijas paradumiem, promocijas darba autora izveidotā aptauja un Internetā pieejamie sekundārie dati. Promocijas darbs satur 7 tabulas un 8 pielikumus. Promocijas darba valoda ir angļu. Visas definīcijas un saīsinājumi ir izskaidroti pašā promocijas darba tekstā
Atslēgas vārdi Mārketings, stratēģija, konkurentu analīze, Interneta tirgus, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, Strategy, competititor analysis, Internet market, Latvia
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2013 09:56:11