Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Materiālu dielektriskās caurlaidības mērīšana rezonatoros"
Nosaukums angļu valodā "Dielectric Constant Measurement in Cavity Resonators"
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs Doc. J.Semeņako
Recenzents Prof. J.Jankovskis
Anotācija Bakalaura darbā Materiālu dielektriskās caurlaidības mērīšana rezonatoros ir izklāstīta tāda aktuālā mūsdienas elektronikai tēma, kā dielektriķu elektrisko parametru noteikšana. Īpaša uzmanība ir vērsta dielektriskās caurlaidības noteikšanai ar rezonatoru metodi, kā arī šīs metodes eksperimentālai pielietošanai laboratorijas rezonatoram. Darba pirmajā nodaļā ir dots vielas dielektriskās caurlaidības mērīšanas metožu īss apraksts, kā arī veikta iepazīšanās ar rezonatora kā SAF ierīces darbības principiem. Otrā un trešā daļas izklāsta Bakalaura darba pamattēmu tiek sniegti doba rezonatora analīzes rezultāti, it īpaši, tā pielietošanas iespējas novērtējums, kā iekārtas vielas dielektriskās caurlaidības mērīšanai. Analīze iekļauj sevī divus etapus: rezonatora konstrukcijas un īpašību, kas saistītas ar tā uzbūvi, pētīšanu un izvēlēto rezonatora pētīšanas metožu vērtējumu. Dotā darbā likumsakarību atrašanai, kuras pastāv starp rezonatora mērāmiem parametriem, parauga izmēriem un pētāma materiāla dielektrisko caurlaidību, ir izvēlētas divas pieejas: 1) rezonanses sistēmas aizvietošana ar ekvivalentu svārstību kontūru ar koncentrētiem parametriem, kas ir veikta matemātiski aprakstot izvēlēto fizikālo modeli; 2) ar HFSS simulācijas datorprogrammu eksperimentāli uzņemtu raksturlīkņu saimes konstruēšana un analīze. Sājā darbā prioritāte tiek atdota otrai pieejai, jo tās rezultātu patiesums nav apšaubāms, tajā laikā, kad pirmā metode ir uzbūvēta uz autora pieņēmumiem, kuri iegūti, analizējot pieejamo literatūru par šo tēmu. Darbā: 73 lpp. teksts, 32 attēli, 3 tabulas, 5 pielikumi и 25 informācijas avotu nosaukumi.
Atslēgas vārdi Dobs rezonators, dielektriskā caurlaidība, rezonanse, EM lauks, EM vilnis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Cavity resonator, permittivity, dielectric constant, resonance, EM field, EM wave.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 22:50:38