Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Atvērtā pirmkoda datu bāzu vadību sistēmu salīdzinājums pēc telpisko datu apstrādes iespējām
Nosaukums angļu valodā Open-source Database Management System Comparison by Spatial Data Processing Capabilities
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Recenzents Mg. sc. ing. Artūrs Braučs
Anotācija Bakalaura darbs, veltīts atvērtā pirmkoda datu bāžu vadību sistēmu salīdzinājumam pēc telpisko datu apstrādes iespējām, kas iekļauj sevī teorētisko un praktisko analīzi un pētīšanu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: veikt trīs vadošo datu bāzu vadību sistēmu izvēli, veikt teorētisko analīzi balstoties uz zinātniskajām publikācijām, rakstiem un faktiem, novērtēt izvēlēto datu bāzu vadību sistēmu telpisko datu apstrādes iespējas un to nodrošinājumu, veikt pilnu datu apkopojumu un sniegt rekomendācijas citiem lietotājiem. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām un secinājumiem, kuros ir iekļauta arī rekomendācija citiem lietotājiem. Ievadā tiek aprakstīta izvēlētās tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek veikta trīs vadošo atvērtā pirmkoda datu bāzu vadību sistēmu izvēle un tiek aprakstītas primārās šo vadību sistēmu iezīmes Otrajā nodaļā tiek izveidoti un definēti kritēriji, pēc kuriem tiks veikta savstarpējā datu bāzu vadību sistēmu salīdzināšana. Trešajā nodaļā tiek veikts atvērtā pirmkoda telpisko datu bāzu vadību sistēmu teorētiskais salīdzinājums, balstoties uz dažādiem zinātniskajiem rakstiem, publikācijām un faktiem. Kāda ir šo izvēlēto datu bāzu vadību sistēmu arhitektūra, kā tiek apstrādāti dati un kāds ir telpisko datu apstrādes nodrošinājums. Ceturtajā nodaļa tiek aprakstīta vaicājumu struktūra, pēc kuriem tiek veidoti vaicājumi, lai apstrādātu telpiskos datus. Piektajā nodaļā tiek realizēts praktiskais pētījums, kurā tiek pētīta vaicājumu praktiskā izveide, kā arī tiek veikta iegūto rezultātu analīzi. Darbā ir: 54 lpp., 5 tabulas, 12 attēli, 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Telpiskie dati, datu bāzes vadības sistēma, atvērtais pirmkods, datu apstrāde.
Atslēgas vārdi angļu valodā Spatial data types, database managment system, open-source, data processing.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 23:53:46