Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības enerģētikas politika”
Nosaukums angļu valodā “European Union Energy Policy”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs D.E.Sīle
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore ir Līga Rozentāle. Darba temats ir Eiropas Savienības enerģētikas politika. Diplomdarba mērķis ir novērtēt Latvijas dalības Visaginas atomelektrostacijas (AES) projekta realizēšanā atbilstību Latvijas interesēm. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, diplomdarba 1. nodaļā tika raksturota Eiropas Savienības enerģētikas nozare un tās stratēģijas, kā arī atjaunojamie energoresursi un to izplatība un lietošanas regulējums Eiropas Savienībā. Diplomdarba 2. nodaļā tika aplūkota Latvijas enerģētikas politika un to regulējošie likumi, stratēģijas un plāni, kā arī tika raksturota atomelektrostaciju darbība un konkrēti Visaginas AES projekts un tā skaitliskie rādītāji. Diplomdarba 3. nodaļā tika izpētīts izmaksu pieaugums dažādās AES projekta realizēšanas stadijās un to ietekme uz kopējām Visaginas AES projekta izmaksām, kā arī tika izpētīta Visaginas AES projekta nozīme Latvijas un Eiropas Savienības enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā. Darbs sastāv no 3 daļām un tā izstrādē izmantoti 81 literatūras avots. Diplomdarbā izmantotie dati ir atainoti 9 tabulās un 12 attēlos. Kopējais darba apjoms ir 63 lapas.  
Atslēgas vārdi Visaginas atomelektrostacija, enerģētikas politika, atjaunojamie energoresursi
Atslēgas vārdi angļu valodā Visagina nuclear power plant, energy policy, renewable energy resources
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 14:09:32