Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu piesaistīšana pakalpojuma uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Attracting clients in a service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Klientu piesaistīšana pakalpojumu uzņēmumā. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, sešām apakšnodaļām, kas vēl tiek iedalītas sīkāk, un nobeiguma daļas. Bakalaura darba mērķis ir izprast visefektīvākās klientu piesaistīšanas metodes un tās pielietot pakalpojuma uzņēmumā jaunu klientu piesaistīšanai, kā arī jau esošo klientu pievilināšanai biežāk izmantot piedāvātos pakalpojumus. Darbs sastāv no divām daļām. Analītiskā apskata daļa sastāv no trim iedaļām, kur pirmajā nodaļā tiek apkopota informācija par pakalpojumu nozari kopumā un konkrēti par skaistumkopšanas pakalpojumu nozari, kurā darbojas SIATAKA ESSE. Otrajā iedaļā apskatīts pakalpojumu raksturojums, tā būtība, īpatnības un uzņēmuma darbības struktūra. Un trešajā iedaļā tiek izpētītas klientu piesaistīšanas metodes. Otrajā darba daļā praktiskā daļa ir sadalīta arī trīs iedaļās. Pirmajā iedaļā ir SIATAKA ESSE uzņēmuma raksturojums noteikti tā darbības mērķi, organizatoriskā struktūra un apskatīti sniegtie pakalpojumi, to raksturojums. Otrajā iedaļā ir sniegts plašs ieskats galveno, veiksmīgāko mārketinga pasākumu raksturojums, to piemērus iespējams apskatīt vizualizētā formā pielikumā. Un visbeidzot trešajā iedaļā ir autora veiktās klientu anketēšanas rezultātu apkopojums un analīze. Darbā ietverti 21 attēls un 10 tabulas. Darba apjoms ir 79 lapaspuses. Darbā tiek izmantoti 19 bibliogrāfiskie avoti, tajā skaitā Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēju lekciju konspekti un interneta avoti.
Atslēgas vārdi Klientu piesaistīšana, pakalpojuma uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Attracting clients, service company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 10:21:16